O nás O nás

O nás

Základné údaje o spoločnosti

KFS, spol. s r. o. je spoločnosť odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti poistných, sporiacich a finančných produktov nevynímajúc sociálne programy. Je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 17701/P.

Poradenskú činnosť vykonávame na základe rozhodnutia Úradu pre finančný trh podľa § 42 zákona č.95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Táto licencia pod číslom PAG 050593 s číslom povolenia OPK-2114/2007-PLP nás oprávňuje zastupovať záujmy našich klientov v akejkoľvek z poisťovní, podnikajúcich na území Slovenskej republiky.

 

Postavenie firmy

  • - nezávislá vzdelávacia spoločnosť
  • - poradenská spoločnosť
  • - sprostredkovateľská spoločnosť
  • - spoločnosť z rýdzo slovenským kapitálom
  • - sme objektívny, lebo nás nevlastní žiadna banka, poisťovňa, či iná finančná organizácia

KFS, spol. s r. o. ponúka svojim klientom služby bezplatne.

 

Hľadanie riešení

Nájdeme ideálne riešenie Vašich potrieb v oblastiach:

  • - zhodnotenie aktuálneho stavu poistenia
  • - návrh komplexného poistného programu
  • - uzatvorenie a správa poistenia
  • - asistencia pri likvidácii poistných udalostí
  • - výber najvhodnejšej formy sporenia

Ponúkame Vám služby na profesionálnej a odbornej úrovni. Získate v nás korektného a spoľahlivého partnera.

 

Poslanie spoločnosti

KFS, spol. s r. o. je spoločnosť zaoberajúca sa distribúciou finančných produktov ľuďom, spoločnostiam, organizáciám, ako aj inštitúciam verejnej správy.

Záleží nám na našich klientoch, a preto im dávame možnosť voľby, čím im ponúkame možnosť pripraviť sa na každú životnú situáciu. Stojíme pri nich v tom najlepšom, ako aj v tom najhoršom.