Spolupráca s poisťovňou Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.

02.06.2017 (Piatok)

Dňa 02.06.2017 spoločnosť KFS, spol. s r.o. uzavrela spoluprácu s poisťovňou Allianz, Slovenská poisťovňa, a.s., jednou s popredných poisťovní na Slovenskom, aj svetovom trhu.

Spoločnosť pôsobí na Slovensku už niekoľko desaťročí. Nadväzuje na Slovenskú poisťovňu, založenú v roku 1919, ktorá existovala na Slovensku až do znárodnenia poisťovníctva v roku 1945. Neskôr bola jedným z hlavných činiteľov pri vzniku poisťovne Slovan, ktorá získala do roku 1948 takmer monopolné postavenie v poisťovníctve na Slovensku.

Svojimi aktivitami nadväzuje na najlepšie tradície poisťovníctva na Slovensku, predovšetkým na Slovenskú poisťovňu, ktorá spočiatku fungovala ako účastinná spoločnosť. Od svojho vzniku sa jej úspešne darilo pôsobiť na domácom trhu. Vedúce postavenie si udržala až do roku 1945, potom sa stala súčasťou monopolnej Československej štátnej poisťovne, po roku 1969 pôsobila ako samostatná Slovenská štátna poisťovňa.

V novembri 1991 bola založená akciová spoločnosť Slovenská poisťovňa. V nasledujúcich dvoch rokoch sa na Slovensku etablovala poisťovňa Allianz, ktorá je na medzinárodných trhoch známa ako dynamická a moderná spoločnosť s dlhou históriou siahajúcou do roku 1890. Odvtedy sa rozrástla na jednu z popredných globálne pôsobiacich finančných inštitúcií.

V nasledujúcom období obe poisťovne paralelne pôsobili na trhu až do roku 2001, kedy sa Allianz AG stal víťazom medzinárodného tendra na kúpu majoritného podielu štátu v Slovenskej poisťovni. Rok 2002 sa stal pre obe spoločnosti zrodom nového začiatku a od 1. januára 2003 zlúčená spoločnosť s názvom Allianz – Slovenská poisťovňa v sebe spája to najlepšie z minulosti a súčasnosti, s jasnou víziou smerovania do budúcnosti. Dnes patrí do rodiny prvej Európskej spoločnosti Allianz SE.