Riaditeľ spoločnosti

Ing. Marián Kostura

konateľ a riaditeľ spoločnosti

 

Skúsenosti a prax:

  • – (1998 – 2014) → technický poradca v súkromnej výrobno – montážno – obchodnej spoločnosti,
  • – (2005 – 2006) → riaditeľ dôchodkovej správcovskej spoločnosti pre východné Slovensko,
  • – (2006) → riaditeľ a školiteľ investičnej správcovskej spoločnosti pre Slovensko,
  • – (2006 – súčastnosť) → konateľ a riaditeľ súkromnej spoločnosti s výkonom činnosti na základe rozhodnutia Národnej banky Slovenska.

 

Licencia Národnej banky Slovenska vyššieho stupňa pre sektory:

  • – poistenie a zaistenie,
  • – starobné dôchodkové sporenie

 

Spolupracovník v oblasti zdravotného poistenia v Union zdravotná poisťovňa, a.s.

 

  • kontakt: + 421 907 933 528
  • e-mail: kfs@kostura.sk