Havarijné poistenie malého plavidla

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú malým plavidlom 

„LOĎ - HP“

Vypočítajte a porovnajte si ceny havarijného poistenia malého plavidla z viacerých poisťovní, rýchlo, ľahko a najvýhodnejšie, pričom využite profesionálne poisťovacie služby a zadarmo servis a to tak, že zadáte požadované údaje do kalkulačky.

Cenu havarijného poistenia malého plavidla si môžete vypočítať pomocou nižšie uvedenej poistnej kalkulačky, ktorá automaticky uplatňuje všetky maximálne bonusy a zľavy, ktoré môžete v poisťovniach získať.

Územie I. všetky vnútrozemské vody Európy (s výnimkou teritoriálnych vôd Albánska a bývalého Sovietskeho zväzu, okrem pobaltských štátov, Ukrajiny a Moldavska) počas celého poistného roka; Územie II. všetky vnútrozemské vody Európy (s výnimkou teritoriálnych vôd Albánska a bývalého Sovietskeho zväzu, okrem pobaltských štátov, Ukrajiny a Moldavska) počas celého poistného roka a v období od 01.04. - 30.09. Stredozemné more od Gibraltárskej úžiny po vstup cez Dardanely, Jadranské more (s výnimkou Albánska) a pobrežie štátov Stredozemného mora (s výnimkou Alžírska, Líbye, Egypta, Libanonu, Izraela, vrátane Palestíny a Sýrie) na dobu maximálne 4 týždňov v priebehu jedného poistného roka; Územie III. všetky vnútrozemské vody Európy (s výnimkou teritoriálnych vôd Albánska a bývalého Sovietskeho zväzu, okrem pobaltských štátov, Ukrajiny a Moldavska) počas celého poistného roka a v období od 01.04. - 30.09. Severné a Baltické more vymedzené líniami Bergen-Wick a Lands End - Ushant/Quessant na dobu maximálne 4 týždňov v priebehu jedného poistného roka; Územie IV: európsku pevninu a všetky vnútrozemské vody Európy (s výnimkou teritoriálnych vôd Albánska a bývalého Sovietskeho zväzu, okrem pobaltských štátov, Ukrajiny a Moldavska), Stredozemné more od Gibraltárskej úžiny po vstup cez Dardanely, Jadranské more (s výnimkou Albánska) a pobrežie štátov Stredozemného mora (s výnimkou Alžírska, Líbye, Egypta, Libanonu, Izraela, vrátane Palestíny a Sýrie), Severné a Baltické more vymedzené líniami Bergen-Wick a Lands End - Ushant/Quessant počas celého poistného roka; Územie V. vnútrozemské vody Slovenska, Česka, Maďarska, Rakúska a Poľska počas celého poistného roka.
Poistník
Fyzická osoba
Fyzická osoba - podnikateľ
Právnicka osoba
Akciový kód
Položky označené * sú povinné.
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.