Formulár k výpočtu poistenia prevádzky

Tento dotazník Vás nezaväzuje k následnému uzatvoreniu poistnej zmluvy a výpočet poistného je bezplatný. Vyplňte dotazník pravdivo a úplne, pre výpočet presnej ceny vašej prevádzky, v prípade nejasnosti nás kontaktujte TU.

Pokračovaním na porovnanie cien prehlasujete, že ste sa oboznámil s informáciami v dokumente Informácie pre klienta a potencionálneho klienta.

Adresa trvalého pobytu
Korešpondenčná adresa
Zhoduje sa s adresou
Nezhoduje sa s adresou
Údaje o prevádzkovateľovi
Akciový kód
Položky označené * sú povinné.
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group