Kalkulačka a zmluva PZZSPVP

Poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu

spôsobenú zametnávateľovi pri výkone povolania

"PZZŠPVP"

Vypočítajte a porovnajte si ceny poistenia zodpovednosti za škodu pri výkone povolania z viacerých poisťovní, rýchlo, ľahko a najvýhodnejšie, pričom využite profesionálne poisťovacie služby a zadarmo servis a to tak, že zadáte požadované údaje do kalkulačky.

Pri výpočte poistnej sumy berte na zreteľ, že zametnávateľ môže od zamestnanca vyžadovať na preplatenie maximálne štvornásobok jeho priemerného mesačného zárobku. To znamená, že ak máte napríklad hrubú mzdu 1 000,00 EUR poistná suma bude 4 000,00 EUR.

Cenu poistenia zodpovednosti za škodu pri výkone povolania si môžete vypočítať pomocou nižšie uvedenej poistnej kalkulačky, ktorá automaticky uplatňuje všetky maximálne bonusy a zľavy, ktoré môžete v poisťovniach získať.

Používate pri práci motorové vozidlo zamestnávateľa?
ÁNO
NIE
Pracujete u svojho zamestnávateľa ako vodič vozidla s hmotnosťou nad 3,5 tony?
ÁNO
NIE
Je na dané dopravné prostriedky uzatvorené havarijné poistenie?
ÁNO
NIE
Poistník
Fyzická osoba
Fyzická osoba - podnikateľ
Právnicka osoba
Akciový kód
Ste zamestnancom v štátnej správe?
ÁNO
NIE
Položky označené * sú povinné.
Generali Poisťovňa, a.s. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Wüstenrot poisťovňa, a.s.