Kalkulačka a zmluva PZZSPVP

Poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu

spôsobenú zametnávateľovi pri výkone povolania

"PZZŠPVP"

Vypočítajte a porovnajte si ceny poistenia zodpovednosti za škodu pri výkone povolania z viacerých poisťovní, rýchlo, ľahko a najvýhodnejšie, pričom využite profesionálne poisťovacie služby a zadarmo servis a to tak, že zadáte požadované údaje do kalkulačky.

Pri výpočte poistnej sumy berte na zreteľ, že zamestnávateľ môže od zamestnanca vyžadovať na preplatenie maximálne štvornásobok jeho priemerného mesačného zárobku. To znamená, že ak máte napríklad hrubú mzdu 1 000,00 EUR poistná suma bude 4 000,00 EUR.

Cenu poistenia zodpovednosti za škodu pri výkone povolania si môžete vypočítať pomocou nižšie uvedenej poistnej kalkulačky, ktorá automaticky uplatňuje všetky maximálne bonusy a zľavy, ktoré môžete v poisťovniach získať.

Pokračovaním na porovnanie cien prehlasujete, že ste sa oboznámil s informáciami v dokumente Informácie pre klienta a potencionálneho klienta.

Pracujete ako SZČO, alebo ako konateľ, štatutárny zástupca právnických osôb *
ÁNO
NIE
Používate pri práci motorové vozidlo zamestnávateľa? *
ÁNO
NIE
Pracujete u svojho zamestnávateľa ako vodič vozidla s hmotnosťou nad 3,5 tony? *
ÁNO
NIE
Je na dané dopravné prostriedky uzatvorené havarijné poistenie? *
ÁNO
NIE
Poistník
Fyzická osoba
Fyzická osoba - podnikateľ
Právnicka osoba
Ste zamestnancom v štátnej správe? *
ÁNO
NIE
Akciový kód
Položky označené * sú povinné.
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu Generali Poisťovňa, a.s. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Wüstenrot poisťovňa, a.s.