Odškodnenie po dopravnej nehode – Návod ako vyplniť formulár

Ak chcete získať spravodlivú výšku odškodnenia je potrebné už v začiatkoch riešenia odškodnenia, vyplniť formulár na nahlásenie dopravnej nehody

Po vyplnení formuláru na nahlásenie dopravnej nehody, Vás budeme kontaktovať s ďalším postupom.