Partneri

*kliknutím na logo zobrazíte detailné informácie

Dôchodkové správcovské spoločnosti

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.
Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.
KOOPERATIVA, dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.
KOOPERATIVA, dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Poisťovne

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu
ČSOB Poisťovňa a.s.
ČSOB Poisťovňa a.s.
DEFEND INSURANCE s.r.o.
DEFEND INSURANCE s.r.o.
Európska cestovná poisťovňa, a.s.
Európska cestovná poisťovňa, a.s.
Generali Poisťovňa, a.s.
Generali Poisťovňa, a.s.
Genertel.sk
Genertel.sk
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group
Union poisťovňa, a.s.
Union poisťovňa, a.s.
UNIQA poisťovňa, a.s.
UNIQA poisťovňa, a.s.
Wüstenrot poisťovňa, a.s.
Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Poskytovatelia služieb

Autosklo Hornet, s.r.o.
Autosklo Hornet, s.r.o.
KCO, spol. s r.o.
KCO, spol. s r.o.

Realitná kancelária

ZOOM REALITY, s. r. o.
ZOOM REALITY, s. r. o.

Zdravotná poisťovňa

Union Zdravotná Poisťovňa, a.s.
Union Zdravotná Poisťovňa, a.s.
Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

 • IČO: 35 90 16 24
 • DIČ: 2021880322
 • Sídlo spoločnosti: Račianska 62, 831 02 Bratislava
 • Infolinka: 02 50 122 222 (v pracovné dni od 8.00 do 17.00)
 • Fax: 02 / 57106891
 • E – mail: infolinka@asdss.sk
 • Zapísaná v: Obchodnom registri Okres. súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č. 3425/B
 • Zoznam fondov: GARANT dlhopisový garantovaný dôchodkový fond, Allianz – Slovenská d. s. s., a.s.; PROGRES akciový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz – Slovenská d. s. s., a.s.
 • Depozitár: Tatrabanka, a.s.

O spoločnosti

V roku 2004 založila Allianz – Slovenská poisťovňa prvú dôchodkovú správcovskú spoločnosť na Slovensku – Allianz – Slovenskú dôchodkovú správcovskú spoločnosť, a. s., s podielom 31,9 %. 31.5.2004 požiadala spoločnosť o udelenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti a 22.9.2004 Úrad pre finančný trh rozhodol o udelení povolenia na vznik a činnosť Allianz – Slovenskej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a. s. (číslo rozhodnutia GRUFT-001/2004/PDSS). 28. septembra 2004 Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. vznikla ako právna entita a stala sa samostatnou akciovou spoločnosťou, ktorej predmetom činnosti je vytváranie a správa dôchodkových fondov na vykonávanie starobného dôchodkového sporenia v zmysle zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výška splateného základného imania spoločnosti je 37 177 280 EUR (1,12 mld. SKK)* *Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK.

KOOPERATIVA, dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

KOOPERATIVA, d.s.s., a. s.

 • Adresa: KOOPERATIVA, d.s.s.,, a.s. Štefanovičova 4 816 23  Bratislava Slovenská republika
 • IČO: 35 904 305
 • zapísaná v: obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 3443/B
 • DIČ: 2021900716
 • IČ DPH: SK7020000680
 • Základné imanie: 11 949 810, 48 €
 • Depozitár: Československá obchodná banka, a.s. (ČSOB, a.s.)
 • Zoznam fondov: KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond, KOOPERATIVA indexový negarantovaný dôchodkový fond
 • Klientské centrum: 0850 00 65 00 (každý deň od 7.00 hod. do 22.00 hod. mimo štátnych sviatkov)

O spoločnosti

KOOPERATIVA, d.s.s., a.s. je dôchodková správcovská spoločnosť s 25-ročnými skúsenosťami so zhodnocovaním úspor sporiteľov na finančných a kapitálových trhoch doma aj v zahraničí. Ako slovenská spoločnosť, chce prinášať moderné spôsoby ako si efektívne sporiť na pohodový dôchodok. Predmetom činnosti spoločnosti je starobné dôchodkové sporenie. Vďaka nemu majú klienti DSS možnosť sporiť si sami pre seba, na svoj dôchodok, a tak si zabezpečiť dôstojnú starobu.

 Ponúka stabilne vyvíjajúce sa fondy, ktoré predstavujú rôzne možnosti sporenia – pre konzervatívnejších aj odvážnejších. Od roku 2023 je akcionárom poisťovňa Kooperativa, vďaka čomu rozšírili počet obchodných miest a ponúka klientom rozšírené portfólio služieb.

Akcionár so 100% podielom na hlasovacích právach a základnom imaní

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Štefanovičova 4
816 23  Bratislava
Slovenská republika

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

 • IČO: 00 151 700
 • Sídlo spoločnosti: Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
 • Telefón: 0800 111 555
 • Fax: 02 / 57 106 891
 • Hlásenie nehôd v SR: 0850 122 222
 • Hlásenie nehôd zo zahraničia: +421 2 496 15 66
 • Asistenčná služba: 0800 122 222
 • pre klientov Mondial Assistance: +421 2 529 33 112
 • Zapísaná v: Obchodnom registri Okres. súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.196/B

O spoločnosti

Spoločnosť pôsobí na Slovensku už niekoľko desaťročí. Nadväzuje na Slovenskú poisťovňu, založenú v roku 1919, ktorá existovala na Slovensku až do znárodnenia poisťovníctva v roku 1945. Neskôr bola jedným z hlavných činiteľov pri vzniku poisťovne Slovan, ktorá získala do roku 1948 takmer monopolné postavenie v poisťovníctve na Slovensku.

Svojimi aktivitami nadväzuje na najlepšie tradície poisťovníctva na Slovensku, predovšetkým na Slovenskú poisťovňu, ktorá spočiatku fungovala ako účastinná spoločnosť. Od svojho vzniku sa jej úspešne darilo pôsobiť na domácom trhu. Vedúce postavenie si udržala až do roku 1945, potom sa stala súčasťou monopolnej Československej štátnej poisťovne, po roku 1969 pôsobila ako samostatná Slovenská štátna poisťovňa.

V novembri 1991 bola založená akciová spoločnosť Slovenská poisťovňa. V nasledujúcich dvoch rokoch sa na Slovensku etablovala poisťovňa Allianz, ktorá je na medzinárodných trhoch známa ako dynamická a moderná spoločnosť s dlhou históriou siahajúcou do roku 1890. Odvtedy sa rozrástla na jednu z popredných globálne pôsobiacich finančných inštitúcií.

V nasledujúcom období obe poisťovne paralelne pôsobili na trhu až do roku 2001, kedy sa Allianz AG stal víťazom medzinárodného tendra na kúpu majoritného podielu štátu v Slovenskej poisťovni. Rok 2002 sa stal pre obe spoločnosti zrodom nového začiatku a od 1. januára 2003 zlúčená spoločnosť s názvom Allianz – Slovenská poisťovňa v sebe spája to najlepšie z minulosti a súčasnosti, s jasnou víziou smerovania do budúcnosti. Dnes patrí do rodiny prvej Európskej spoločnosti Allianz SE.

Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu

 • IČO: 50 01 36 02
 • Sídlo spoločnosti: Digital park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
 • Telefón: 055 / 68 26 111
 • Fax: 055 / 68 26 301
 • Klientsky servis: +421 55 6826 222 (z SR aj zo zahraničia)
 • Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Po, vložka č.: 591/V

O spoločnosti

Začiatky pôsobenia poisťovacej spoločnosti siahajú do roku 1991, kedy bola v Košiciach založená Slovenská investičná poisťovňa, akciová spoločnosť (SIP, a.s.). Poisťovaciu činnosť začala vykonávať v januári 1993 a stala sa univerzálnou poisťovacou spoločnosťou poskytujúcou služby v životnom a neživotnom poistení.

V novembri 1999 sa majoritným akcionárom stala austrálska poisťovacia a zaisťovacia spoločnosť QBE International Insurance Limited. V ďalších rokoch prešla spoločnosť procesom zásadných organizačných zmien s cieľom transformovať sa na modernú, dynamicky sa rozvíjajúcu poisťovňu.

V roku  2014 sa QBE Group rozhodla prehodnotiť svoj podnikateľský model, ktorého výsledkom bolo rozhodnutie opustiť trhy Strednej a Východnej Európy. V decembri 2014 došlo k dohode medzi QBE Group a kanadskou poisťovacou a zaisťovacou skupinou Fairfax Financial Holdings o prevzatí portfólia QBE na Slovensku, Česku a Maďarsku. Fairfax Financial Holdings vstupuje do regiónu Strednej Európy prostredníctvom poisťovne Colonnade Insurance S.A. so sídlom v Luxemburgu.

Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu dosahuje hrubé predpísané poistné v neživotnom poistení vo výške viac ako 16 miliónov EUR. Spravuje viac ako 50 000 poistných zmlúv v poistení občanov, podnikateľov a motorových vozidiel a ročne vybaví viac ako 4 800 poistných udalostí.

Colonnade Insurance S.A. je členom Fairfax Financial Holdings, kanadskej poisťovacej a zaisťovacej skupiny registrovanej na burze v Toronte pod symbolom FFH. Súčasťou stratégie investovania do globálneho rastu sa Fairfax zameral na príležitosti investovať do zdravého rastu v regiónoch, kde skupina doteraz nemala zastúpenie,  je registrovaná v Luxembursku, zamestnáva viac ako 200 skúsených profesionálov a prostredníctvom pobočiek generuje predpísané poistné viac ako 40 miliónov EUR. Zameriava sa na rôzne druhy neživotného poistenia, vrátane poistenia majetku a zodpovednosti za škodu, cestovného a úrazového poistenia, poistenia motorových vozidiel, vrátane poistenia GAP a predĺženej záruky.

ČSOB Poisťovňa a.s.

ČSOB Poisťovňa a.s.

 • IČO: 31 32 54 16
 • IČ DPH: SK 702 00 002 18
 • Základné imanie: 27 816 500 €
 • Sídlo spoločnosti: Žižkova 11, 811 02 Bratislava
 • Infolinka: 0850 111 303
 • Hlásenie nehôd (Orange): 0906 330 330
 • Hlásenie nehôd (T-Com): 0850 311 312
 • Hlásenie nehôd (T-Mobile): 0912 611 612
 • Asistenčná služba: +421 2 48 24 88 00
 • Zapísaná v: Obchodnom registri Okres. súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.444/B

O spoločnosti

ČSOB Poisťovňa, a.s. je univerzálna poisťovacia spoločnosť poskytujúca široké spektrum poistných produktov v oblasti životného, neživotného poistenia a poistenia majetku.
Svoje služby ponúka fyzickým osobám, ale aj podnikateľom, ktorí chcú chrániť svoje zdravie, majetok či podnikanie. Kvalitné poisťovacie služby poskytuje veľkým priemyselným a obchodným organizáciám. Je súčasťou ČSOB Finančnej skupiny, ktorá patrí medzi najsilnejších a najvýznamnejších hráčov na slovenskom bankovom a finančnom trhu poskytujúc svojim klientom unikátny rozsah profesionálnych finančných služieb. ČSOB Poisťovňa začala na poistnom trhu pôsobiť už v roku 1992 pod obchodným názvom ERGO, a.s.. Kapitálovým vstupom ČSOB v roku 1995 došlo k rozšíreniu jej činnosti v oblasti životného i neživotného poistenia. ČSOB Poisťovňa ako prvá na Slovensku získala ratingové hodnotenie Ba, druhý najvyšší stupeň medzinárodného ratingu pre spoločnosti na Slovensku od CRA RATING Agency. ČSOB Poisťovňa, a.s. získala prestížne ocenenie v hodnotení týždenníka TREND Poisťovňa roka 2007, kde získala tretie miesto medzi 17–timi poisťovateľmi.
Generali Poisťovňa, a.s.

Generali Poisťovňa, a.s.

 • IČO: 35 70 93 32
 • Sídlo spoločnosti: Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava
 • Hlásenie nehôd v SR: 0850 111 117
 • Hlásenie nehôd zo zahraničia: +421 2 58 57 66 66
 • Asistenčná služba v SR: 0850 121 122
 • Asistenčná služba zo zahraničia: +421 2 59 33 22 66
 • Zapísaná v: Obchodnom registri Okres. súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.1325/B

O spoločnosti

Od 1.októbra 2008 sa Česká poisťovňa – Slovensko, akciová spoločnosť, a Generali Poisťovňa, a.s., zlúčili a vytvorili Generali Slovensko. Nová spoločnosť patrí do prvej trojky najsilnejších poisťovní na slovenskom trhu. Dlhoročné know-how a lokálne skúsenosti spolu s globálnou značkou sa koncentrovali pod spoločným názvom spoločnosti.

GENERALI SLOVENSKO využíva moderné digitálne technológie a inovatívny prístup, čo sa premieta do kvality produktov a servisu, rýchlosti spracovania poistných zmlúv a likvidácie poistných udalostí. Portfólio tvoria produkty životného aj neživotného poistenia, široká ponuka poradenských služieb, ako aj individuálne poistné riešenia.

Kvalitu a profesionalitu spoločnosti odzrkadľuje aj prestížne ocenenie „Firma roka 2008“, ktoré získala poisťovňa GENERALI SLOVENSKO v súťaži Hermes, organizovanej pod záštitou Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov pri príležitosti konferencie Business for the Future.

Poisťovňa GENERALI SLOVENSKO je súčasťou jednej z najsilnejších poisťovacích skupín v strednej a východnej Európe – Generali PPF Holding, ktorá v súčasnosti riadi obchodnú činnosť v 14 krajinách strednej a východnej Európy, spravuje aktíva vo výške 13,8 miliárd eur a poskytuje v regióne služby viac než 10 miliónom klientov.

Začiatky skupiny Generali siahajú do roku 1831, kedy bola v talianskom Terste založená spoločnosť Assicurazioni Generali. Vďaka svojim čoskoro 180-ročným skúsenostiam v oblasti poisťovníctva je dnes jednou z najvýznamnejších spoločností na globálnom poistnom a finančnom trhu. V súčasnosti je skupina Generali jedným z najväčších poisťovateľov v Európe a figuruje v 64 krajinách sveta.

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group

 • IČO: 315 955 45
 • IČ DPH: SK7020000746
 • Základné imanie: 13 944 000 €
 • Sídlo spoločnosti: Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
 • Infolinka: 0800 112 222
 • Hlásenie nehôd v SR: 0850 111 566
 • Hlásenie nehôd zo zahraničia: +421 2 5262 7282
 • Asistenčná služba v SR: 18 118
 • Asistenčná služba zo zahraničia: +421 2 6353 2236
 • Zapísaná v: Obchodnom registri Okres. súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.3345/B

O spoločnosti

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group zahájila svoju činnosť ako komerčná poisťovňa s univerzálnou licenciou 1. januára 1994.

Jej hlavným poslaním je poskytovať klientom kvalitné poistné produkty a služby v oblastiach životného, úrazového, majetkového a zodpovednostného poistenia, ale tiež v oblasti poistení podnikateľov a priemyslu.

Pridelenie licencie v roku 2001 na predaj zodpovedného poistenia za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla ešte viac rozšírilo škálu ponúkaných poistných produktov.

Po akvizícií v roku 2001 došlo k zmene štruktúry akcionárov. Týmto strategickým krokom sa KOMUNÁLNA poisťovňa stala súčasťou silnej finančnej a poisťovacej skupiny Vienna Insurance Group, ktorá je vedúcou spoločnosťou v sektore poisťovníctva v strednej a východnej Európe.

Svoje kvalitné a rýchle služby poskytuje prostredníctvom rozvinutej obchodnej siete, ktorá je rozdelená na 7 riaditeľstiev a 46 obchodných miest so sídlami vo všetkých regiónoch Slovenska. KOMUNÁLNA poisťovňa rozširuje svoju pôsobnosť aj pomocou externej siete sprostredkovateľov poistenia.

Vienna Insurance Group pôsobí okrem Rakúska, aj v ďalších sedemnástich Európskych krajinách. Má viac ako 180-ročné skúsenosti, 18 000 zamestnancov, milióny klientov, finančnú stabilitu a vysoký rating.

Viaceré skúsenosti a ohlasy potvrdili, že KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group je nielen aktívna a pružná pri vykonávaní svojej činnosti, ale je aj seriózna a ústretová s individuálnym prístupom ku klientovým potrebám.

Za posledné roky poisťovňa veľmi úspešne pokračovala vo svojom fungovaní. Svoje schopnosti potvrdila opäť i v roku 2006, kedy získala 5. miesto v prestížnej ankete Top Trend – Poisťovňa roka 2006. KOMUNÁLNA poisťovňa bola v tejto ankete úspešná aj v minulosti. Svedčí o tom aj 5. miesto z roku 2003, 2. miesto z roku 2004, či 3. miesto z roku 2005. Aj vďaka týmto výsledkom, sa Komunálna poisťovňa zaradila medzi špičku poisťovateľov na slovenskom trhu.

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group

 • IČO: 00 585 441
 • Sídlo spoločnosti: Štefanovičová 4 816 23 Bratislava 1
 • Infolinka: 0800 120 000
 • Fax: 02 / 5249 5983
 • Hlásenie nehôd v SR: 0850 111 577
 • Hlásenie nehôd zo zahraničia: +421 2 6353 2236
 • Zapísaná v: Obchodnom registri Okres. súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.79/B

O spoločnosti

OOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group vznikla ako prvá súkromná univerzálna poisťovacia spoločnosť na Slovensku už v roku 1990. V prvých rokoch svojej činnosti si vybudovala pozíciu stabilnej a úspešnej poisťovne.

Vstupom rakúskeho majoritného akcionára WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group sa KOOPERATIVA začlenila do silnej európskej poisťovacej skupiny Vienna Insurance Group.

KOOPERATIVA zaznamenáva v posledných rokoch prudký nárast svojho podielu na trhu a rozširovanie svojich podnikateľských aktivít, v rámci ktorých získala Komunálnu poisťovňu a majoritný podiel v poisťovni Kontinuita.

V roku 2008 spoločný podiel týchto troch poisťovacích organizácií na slovenskom poistnom trhu prekročil 31%.

KOOPERATIVA v súčasnosti ponúka občanom, fyzickým a právnickým osobám viac ako 100 produktov životného a neživotného poistenia.

Union poisťovňa, a.s.

Union poisťovňa, a.s.

 • IČO: 31 32 20 51
 • IČ DPH: SK 20 20 800 353
 • Základné imanie poisťovne: 15 000 000 €
 • Sídlo spoločnosti: Karadžičova ulica 10, 814 53 Bratislava
 • Telefón: 0850 111 211 (SR) +421 2 2081 1811 (zo zahraničia)
 • Fax: 02 / 53 42 11 08
 • Hlásenie nehôd v SR: 0850 111 211
 • Hlásenie nehôd zo zahraničia: +421 2 2081 1811
 • Asistenčná služba v SR: 0850 111 211
 • Asistenčná služba v zahraničí: +421 2 2081 1811
 • Zapísaná v: Obchodnom registri Okres. súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.383/B

O spoločnosti

Union poisťovňa, a. s., bola založená v roku 1992 a je jednou z najskúsenejších poisťovní na slovenskom trhu. Ponúka širokú škálu produktov životného, neživotného a individuálneho zdravotného poistenia pre individuálnych, ako aj firemných klientov. Union je od roku 1997 dcérskou spoločnosťou najväčšej holandskej poisťovacej skupiny Eureko B.V. Tento fakt umožňuje poisťovni Union čerpať rozsiahle skúsenosti a know-how zo všetkých druhov poistenia z viacerých krajín Európy.

Union je vedúcou poisťovňou v oblasti cestovného poistenia ako aj priekopníkom v oblasti individuálneho zdravotného poistenia. Má silné postavenie vo vybraných segmentoch neživotného poistenia ako aj rastúci kmeň životného a individuálneho zdravotného poistenia.

V spolupráci so sesterskou spoločnosťou Union zdravotná poisťovňa, a. s., ponúka Union na trhu komplexné riešenia v oblasti zabezpečenia starostlivosti o zdravie.

UNIQA poisťovňa, a.s.

UNIQA poisťovňa, a.s.

 • IČO: 00 653 501
 • DIČ: 2021096242
 • IČ DPH: SK7020000229
 • Sídlo spoločnosti: Krasovského 15, 850 00 Bratislava 5
 • Telefón: 0850 111 400 (SR); +421 2 57 88 32 10 (zo zahraničia)
 • Hlásenie nehôd: 0850 111 400
 • Asistenčná služba v SR: 18 124
 • Asistenčná služba zo zahraničia: +421 2 444 56 860
 • Zapísaná v: Obchodnom registri Okres. súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.843/B

O spoločnosti

História UNIQA poisťovne, a.s., začína už v roku 1990, keď spoločnosť pôsobila pod obchodným menom Poisťovňa OTČINA, a.s. Poisťovňa OTČINA bola po Slovenskej poisťovni druhou poisťovacou spoločnosťou na Slovensku. Jej vizitkou bola od začiatku spoľahlivosť, finančná stabilita a poskytovanie poistných služieb na vysokej úrovni.

UNIQA poisťovňa, a.s., je súčasťou najväčšieho rakúskeho poisťovacieho koncernu UNIQA Group Austria.

UNIQA poisťovňa, a.s. je univerzálna poisťovňa poskytujúca široké spektrum poistných produktov v oblasti životného aj neživotného poistenia.

UNIQA znamená nielen meno spoločnosti, ale vyjadruje aj jej kódex – dlhoročné skúsenosti, spoľahlivosť, vysoká odbornosť podporená medzinárodným know-how koncernu UNIQA, finančná stabilita, kapitálová sila a rýchlosť v poskytovaní služieb.

Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Wüstenrot poisťovňa, a.s.

 • IČO: 31 383 408
 • IČ DPH: SK2020843561
 • Sídlo spoločnosti: Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26
 • Telefón: 02 / 57 889 900; 02 / 57 889 901
 • Hlásenie nehôd v SR: 02 / 57 889 902
 • Hlásenie nehôd zo zahraničia: +421 2 57 889 902
 • Asistenčná služba (PZP) v SR: 02 / 57 889 333
 • Asistenčná služba (PZP) zo zahraničia: +421 2 57 889 333
 • Asistenčná služba (havarijne) v SR: 02 / 57 889 777
 • Asistenčná služba (havarijne) zo zahraničia: +421 2 57 889 777
 • Zapísaná v: Obchodnom registri Okres. súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.444/B

O spoločnosti

Wüstenrot je finančná skupina pochádzajúca z Nemecka a z Rakúska. Ako prvá v kontinentálnej Európe začala pred 80. rokmi pôsobiť ako stavebná sporiteľňa. V Rakúsku existuje už 30 rokov veľmi úspešná Wüstenrot poisťovňa, ktorá je tu jednou z najväčších. Do nemeckého Wüstenrotu dokonca patrí Württembergische poisťovňa, ktorá bola založená v roku 1827 a je jednou z najstarších poisťovní na svete. Na slovenskom trhu sa finančná skupina Wüstenrot etablovala v roku 1993 v oblasti stavebného sporenia.

Wüstenrot životná poisťovňa pôsobila na Slovensku od roku 1998. V roku 2003 sa rozhodla spojiť svoju budúcnosť s Univerzálnou bankovou poisťovňou, ktorej kúpou zároveň vstúpila na trh neživotného poistenia.

Nová Wüstenrot poisťovňa, a. s. vznikla 1. januára 2004 a má univerzálnu licenciu. Znamená to, že môže ponúknuť širokú škálu produktov životného i neživotného poistenia pre občanov i organizácie. Je známa novátorským prístupom, originálnymi produktmi a netradičnými riešeniami.

Za jedinečný produkt Investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok získala Wüstenrot poisťovňa už niekoľko ocenení. V roku 2006 získala v Zlatej minci ocenenie za objav roka a v roku 2007 bola tiež ohodnotená zlatou mincou v kategórii investičné poistenie. Spomedzi 19 nominovaných práve produkt poisťovne Wüstenrot získal prvé miesto. Tento úspech Wüstenrot poisťovňa, a. s. s investičným životným poistením pre zdravie a dôchodok zopakovala aj v roku 2008.

Aj v oblasti neživotného poistenia predstavila Wüstenrot poisťovňa v máji 2004 revolučnú novinku. Ako prvá zaviedla na slovenský trh povinného zmluvného poistenia kategorizáciu automobilov podľa výkonu motora. Touto inováciou a ďalšími veľmi zaujímavými výhodami sa produkt stal pre klientov mimoriadne atraktívnym a výrazne ovplyvnil aj konkurenciu. V roku 2005 už priniesla Wüstenrot poisťovňa na trh celú škálu obdobne netradičných a príťažlivých produktov neživotného poistenia. Dôkazom toho je aj v roku 2007 získané ocenenie Zlatá minca za produkt poistenie bývania a v roku 2008 ocenenie Objav roka pre produkt Poistenie právnej ochrany.
Ostatnou novinkou v roku 2010 je komplexné poistenie úrazu a privátnej zodpovednosti za škodu s platnosťou pre celý svet, s ktorým prišla Wüstenrot poisťovňa ako prvá poisťovacia spoločnosť na slovenskom trhu.

Wüstenrot poisťovňa má jedinečnú organizačnú štruktúru, ktorá nie je zbytočne hierarchická a byrokratická. Jednotlivé oblasti činnosti poisťovne sú pridelené minimálne dvom zamestnancom, takže je vždy zabezpečená zastupiteľnosť a kvalitný zákaznícky servis. Ďalej vo Wüstenrot poisťovni platí, že je maximálne serióznou poisťovňou voči svojim klientom i obchodným partnerom.

Autosklo Hornet, s.r.o.

Autosklo Hornet, s.r.o.

 • IČO: 316 00 476
 • Adresa: Žilinská 774/1, 017 01 Považská Bystrica
 • Telefón: 042 / 2866262
 • Zákaznícka linka: 0800 10 20 20
 • Fax: 042 / 2866263
 • IČ DPH: SK2020439564
 • Zapísaná v: Obchodnom registri Okres. súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 2549/R

O spoločnosti

Spoločnosť patrí medzi popredné spoločnosti v oblasti opráv a výmen automobilových skiel. Do roku 2011 obslúžili na Slovensku v 43 opravovniach viac ako 1 mil. motoristov. V ôsmich materských prevádzkach kvality vymenili doposiaľ viac ako 100.000 čelných skiel a opravili viac ako 300.000 poškodení čelných skiel.

Pokrytie na celom Slovensku vo viac ako 50 mestách.

KCO, spol. s r.o.

KCO, spol. s r.o.

 • IČO: 54764211
 • IČ DPH: SK2121778593
 • Adresa: Prostějovská 6970/103, 080 01 Prešov
 • Kontakt: +421 907 933 528
 • E – mail: kco@kostura.sk
 • Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 42770/P

O spoločnosti

Komplexné Centrum Odškodnenia

Spoločnosť mimosúdne zastupujeme poškodených pri vybavovaní odškodnenia – od poisťovateľa, vinníka udalosti – v rámci tzv. likvidácie poistnej udalosti. Spoločnosť pomáha ľuďom, ktorí utrpeli škodu na zdraví či úraz, ktorý chcú získať všetky zákonné nároky pre poškodených v plnej výške a v čo najkratšom čase.

 

člen skupiny KOSTURA

ZOOM REALITY, s. r. o.

ZOOM REALITY, s. r. o.

 • IČO: 53 097 173
 • DIČ: 2121266411
 • Adresa: Hlavna 45, 080 01 Prešov
 • Kontakt: 0905 385 109
 • E – mail: info@zoomreality.sk
 • zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č.40376/P

O spoločnosti

Realitná kancelária ZOOM Reality, s.r.o. sa zaoberá sprostredkovaním predaja, kúpy a prenájmom všetkých druhov nehnuteľností so zameraním na Prešovský a Košický kraj. Vďaka silnému zázemiu a odbornými postupmi predáva nehnuteľnosti s odbornou starostlivosťou v optimálne krátkom čase, pri poskytnutí komplexného servisu.

 

Od vzniku spoločnosti poskytuje klientom kvalitné služby založené najmä na ústretovom a osobnom prístupe k zákazníkom a na nenahraditeľných skúsenostiach z odboru. Úspešne hľadá individuálne riešenia aj pri náročnejších, alebo menej obvyklých obchodných prípadoch.

 

Spoločnosť si zakladá na ľudskom a priateľskom prístupe k ľuďom, pričom chápe, že hľadanie nového bývania je náročný životný krok, ktorý si žiada pevnú a stabilnú oporu. Realitní makléri s Vami preberú Váš zámer, navrhnú vám riešenia, ktoré poznajú z praxe, ktoré už majú bezpečne odskúšané na množstve zrealizovaných obchodných prípadov, ktoré sú reálne, bezpečné a nápomocné.

Makléri spoločnosti riešia obchodné prípady na istotu a vedia navrhnúť najlepšie a najrýchlejšie realitné procesy prevodu vlastníckych práv a nájsť v danom okamihu to najefektívnejšie riešenie.

 

Služby realitnej kancelárie využijete hlavne pri:

– predaji nehnuteľnosti,

– dedičskom konaní,

– majetkovom vysporiadaní, či vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov,

– odhade trhovej ceny nehnuteľnosti,

– riešení záložného práva na nehnuteľnosť,

– riešení súdnych sporov a podobne.

Ponúka realitnej kancelárie

Union Zdravotná Poisťovňa, a.s.

Union Zdravotná Poisťovňa, a.s.

 • IČO: 31 322 051
 • DIČ: 2022152517
 • Sídlo spoločnosti: Karadžičova ulica 10, 814 53 Bratislava
 • Kód zdravotnej poisťovne: 2700
 • Základné imanie: 16 600 000 EUR
 • Call centrum: 0850 003 333
 • Vznik zápisom do obchodného registra: 09.03.2006
 • Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č.: 3832/B, oddiel: Sa
 • Počet poistencov k 01.01.2023: 638 073

O spoločnosti

Profil spoločnosti

Union zdravotná poisťovňa, a. s. je prvou zdravotnou poisťovňou na Slovensku, ktorej jediným akcionárom je zahraničná spoločnosť Achmea B.V.. Achmea je jednotkou na holandskom poistnom trhu a jedným z lídrov v zdravotnom poistení. Celkovo pôsobí v 10 európskych krajinách.
Union zdravotná poisťovňa využíva profesionálne skúsenosti skupiny Achmea B.V., aby poistencom na slovenskom trhu zdravotného poistenia zabezpečili prostredníctvom nového prístupu zdravotnú starostlivosť európskeho štandardu.

Poslanie

Vytvárať hodnotu pre klientov, akcionárov a zamestnancov a udržiavať s nimi vyvážené transparentné a etické vzťahy. Uplatňovaním excelentných služieb, proaktivity a inovácie sa snažiť o to, aby sa Union zdravitná poisťovňa, a.s. stala spoločnosťou, s ktorou sa dobre spolupracuje a aby ponúkala klientom jedinečný rozsah zdravotného krytia a benefitov.

Hodnotenia

Union zdravotná poisťovňa v roku 2010 získala za produkt Zdravotné poistenie a za svoj inovatívny prístup a nadštandardné služby prestížne ocenenie Zlatá minca a v rovnakej kategórií strieborné ocenenie v roku 2011. V hodnotení zdravotných poisťovní získala najvyšší rating A Stredoeurópskeho inštitútu pre zdravotnú politiku – Health Policy Institute.

Spoločenská zodpovednosť firiem (Corporate Social Responsibility)

Ako člen skupiny Achmea B.V. Union zdravotná poisťovňa zastáva filozofiu pozitívnej interakcie so spoločenským prostredím a jeho obchodná politika podporuje túto interakciu cez účasť a sponzorstvo rôznych špecifických projektov a organizácií. Počas roku 2009 Union zdravotná poisťovňa spolu so spoločnosťou Achmea pokračovali v podpore projektu Zdravé komunity, ktorý je zameraný na zlepšenie zdravia rómske populácie a propagovanie zdravotného vzdelávania v 67 rómskych osadách na východnom a strednom Slovensku s priamym dopadom na 45 000 ľudí. Od roku 2007 Union investoval 497 000 € do očkovania rómskej populácie nad rámec povinného očkovania podľa zákona o verejnom zdravotnom poistení. V podpore budeme pokračovať aj v roku 2010. Návštevnosť preventívnych prehliadok v lokalitách pôsobenia projektu podarilo zvýšiť o približne 20% oproti priemeru celej SR. Projekt bol prezentovaný na pôde Európskej komisie a jeho prípadová štúdia bude v roku 2010 vydaná Svetovou zdravotníckou organizáciou (World Health Organisation).

Ponuka pracovnej príležitosti