NIE SI ISTÝ, POISTI !
všetko na
jednom mieste

Výhodne poistenie a sporenie prostredníctvom spoločnosti KFS

Komplexné Finančné Služby

Všetky možnosti poistenia a sporenia

Sekcia sa venuje motorovým a prípojným vozidám, odškodneniu účastníkov cestnej premávky. Nájdete tu dokumenty nie len k poisteniu vozidiel a možnosť uzatvoriť zmluvu PZP, HP, poistenie finančnej straty GAP a osôb vo vozidle, poistenie predĺženia záruky na neočakávané poruchy (opravy motora, spojky, alebo bŕzd)  nového, či jazdeného vozidla, ochrana čelného skla, odškodnenie osôb dopravných nehôd (chodec, cyklista, spolujazdec), alebo rodinných príslušníkov poškodeného v prípade jeho smrti po dopravnej nehode.

Sekcia sa zaoberá všetkým ohľadom domácnosti a nehnuteľnosti, či už poistením domu, bytu, domácnosti, chaty a chalupy, ale aj poistením stavby, poistením bytového domu a realitami na východnom Slovensku.

Sekcia PRÁCA Vám ponúka možnosti poistenia, či už ste zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), alebo konateľ, majiteľ, alebo správca právnickej osoby, neziskovej organizácie, nadácie, alebo primátor/ka či starosta/ka mesta, či obce. Taktiež ponúka možnosti pracovných príležitostí, či odškodnenie v prípade pracovného úrazu.

Sekcia sa venuje poisteniu GDPR (toto poistenie pomôže chrániť firmu v prípade neželaného úniku citlivých dát). Nájdete tu aj poistenie prevádzky či už ide o predajňu potravín, hračiek, alebo bar, pohostinstvo, reštauráciu.

Sekcia sa venuje výpočtu krátkodobého, alebo celoročného cestovného poistenia a poistenia do hôr.

V tejto sekcii nájdete informácie, tlačivá a údaje o starobnom dôchodkovom sporení a verejnom zdravotnom poistení. Taktiež si tu môžete uzatvoriť zmluvu na starobné dôchodkové sporenie, alebo zmeniť zdravotnú poisťovňu.
-

Úspora

Investície

-

Ďalšie