O nás

Základné údaje o spoločnosti

KFS, spol. s r. o. je spoločnosť odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti poistných, sporiacich a finančných produktov nevynímajúc sociálne programy. Je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 17701/P.

Finančné sprostredkovanie vykonávame na základe zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Spoločnosť vykonáva finančné sprostredkovanie, a to na základe zmluvy s viacerými poisťovňami, ktoré majú nevýhradnú povahu. Obchodné mená a adresy týchto poisťovní sú uvedené TU.

Spoločnosť  KFS, spol. s.r.o.,  je držiteľom povolenia Národnej banky Slovenska (ďalej len „NBS“) pod pôvodným  registračným číslom PAG050593 a  povolením NBS číslo OPK-2114/2007-PLP  na základe ktorého je opravená vykonávať sprostredkovanie v sektore poistenia a zaistenia a v sektore starobného  dôchodkového sporenia. Spoločnosť je evidovaná v Registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu NBS ako samostatný finančný agent pod registračným číslom 50593.

 

Postavenie firmy

  • nezávislá vzdelávacia spoločnosť
  • poradenská spoločnosť
  • sprostredkovateľská spoločnosť
  • spoločnosť z rýdzo slovenským kapitálom
  • sme objektívny, lebo nás nevlastní žiadna banka, poisťovňa, či iná finančná organizácia

KFS, spol. s r. o. ponúka svojim klientom služby bezplatne.

 

Hľadanie riešení

Nájdeme ideálne riešenie Vašich potrieb v oblastiach:

  • zhodnotenie aktuálneho stavu poistenia
  • návrh komplexného poistného programu
  • uzatvorenie a správa poistenia
  • asistencia pri likvidácii poistných udalostí
  • výber najvhodnejšej formy sporenia

Ponúkame Vám služby na profesionálnej a odbornej úrovni. Získate v nás korektného a spoľahlivého partnera.

 

Poslanie spoločnosti

KFS, spol. s r. o. je spoločnosť zaoberajúca sa distribúciou finančných produktov ľuďom, spoločnostiam, organizáciám, ako aj inštitúciám verejnej správy.

Záleží nám na našich klientoch, a preto im dávame možnosť voľby, čím im ponúkame možnosť pripraviť sa na každú životnú situáciu. Stojíme pri nich v tom najlepšom, ako aj v tom najhoršom.