I. pilier – Sociálna poisťovňa

Featured Image

Prvý pilier dôchodkového systému je spravovaný Sociálnou poisťovňou – štátom. Je to povinný pilier, do ktorého aj v súčasnosti prispieva každá pracujúca osoba, či už ako zamestnanec, alebo zamestnanec pracujúci na dohodu o vykonaní práce, nevynímajúc matky na materskej dovolenke.

Sociálna poisťovňa neakumuluje finančné prostriedky na jednom mieste, ale používa ich priamo na výplatu súčasných dôchodkov, a preto sa tieto prostriedky ani nezhodnocujú.

Sociálna poisťovňa Vám bude vyplácať starobný, alebo predčasný starobný dôchodok, pri splnení potrebných podmienok…