Kedy, koľko a kam dostanem odmenu?

Featured Image
  • Odmena za nábor poistencov je vyplácaná jedenkrát mesačne (k 10 dňu v mesiaci), vždy za všetky správne vyplnené prihlášky, ktoré ste urobili za predošlý kalendárny mesiac.

 

  • Základná odmena 40 EUR (brutto) je rozdelená do dvoch častí, 32 EUR (brutto) vám bude vyplatených v bežnom výplatnom termíne (do 10. dňa nasledujúceho mesiaca). Zvyšných 8 EUR (brutto) Vám Union zdravotná poisťovňa, a.s. vyplatí po potvrdení prihlášok Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, teda v období Január – február 2025.