Akceptačný list môžete dočasne žiadať len cez e-schránku sporiteľa

18.03.2020 Streda

Sociálna poisťovňa oznámila, že z dôvodu prijatia preventívnych opatrení v súvislosti s koronavírusom, ktorých cieľom je zamedziť osobný kontakt zamestnancov pobočiek so žiadateľmi o vystavenie akceptačného listu (II. dôchodkový pilier), s účinnosťou od 18. 3. 2020 dočasne pozastavuje vydávanie akceptačných listov na základe osobného požiadania klienta na pobočke.

Osobné požiadanie, ako zákonnú podmienku vydania akceptačného listu, je možné v plnom rozsahu nahradiť elektronicky podanou žiadosťou odoslanou z elektronickej schránky sporiteľa cez portál slovensko.sk (Elektronická schránka), pričom po spracovaní tejto žiadosti bude akceptačný list zaslaný sporiteľovi opäť do jeho schránky aktivovanej na portáli slovensko.sk.

Iné žiadosti a informácie súvisiace s II. pilierom týkajúce sa napr. účasti na starobnom sporení, postúpených príspevkov a pod. je možné zasielať mailom, resp. prostredníctvom elektronického formulára uverejneného na portáli Sociálnej poisťovne tu: Kontakty – Informačno-poradenské centrum (IPC).

Zdroj: Sociálna poisťovňa