Nahlasovať škody z cestovného poistenia môžu klienti Kooperativa poisťovňa, a.s. už aj elektronicky

Poisťovňa Kooperatíva úspešne implementovala rozšírenú funkcionalitu pre nahlasovanie poistných udalostí z cestovného poistenia.

Od pondelka, 3. júna 2024, už môžu klienti nahlasovať škodové udalosti z cestovného poistenia aj bezpapierovo, prostredníctvom formulára na webstránke.

 

Praktický spôsob nahlasovania škôd klienti ocenia pre jeho rýchlosť, jednoduchosť a  dostupnosť počas celého dňa aj noci sedem dní v týždni.

Zavedenie tejto funkcionality je krokom vpred, ktorým Kooperativa poisťovňa, a.s., podporuje proklientsky prístup, ktorý je jedným z hlavných cieľov poisťovne.

 

Zdroj: Kooperativa poisťovňa, a.s.