Od roku 2024 zmení zdravotnú poisťovnu viac ako 146-tisíc poistencov

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou zverejnil správu o stave prepoistenia poistencov k 01. januáru 2024.

 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v roku 2023 eviduje 173 531 prihlášok na zmenu zdravotnej poisťovne. Predbežne bolo akceptovaných 146 401 prihlášok, neakceptovaných bolo 27 130, počet neakceptovaných prihlášok oproti minulému roku klesol. Hlavným dôvodom neakceptácie prihlášky bolo jej späťvzatie, ktoré mohli poistenci tento rok vykonať až do 31.10.2023 a duplicitne podané prihlášky do viacerých zdravotných poisťovní.

Prehľad podaných, neakceptovaných a akceptovaných prihlášok na zmenu ZP od 01. 01. 2024:

Kód ZP Názov zdravotnej poisťovne Počet podaných prihlášok Akceptované prihlášky Neakceptované prihlášky %
24 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. 87723 75965 11758 51,89
27 Union zdravotná poisťovňa, a.s. 49385 39974 9411 27,30
25 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 36423 30462 5961 20,81
Celkovo 173531 146401 27130 100

Zdroj:  Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.