Nahlásenie poistnej (škodovej) udalosti

Featured Image

Údaje a doklady potrebné pri nahlasovaní poistnej udalosti

 • Číslo poistnej zmluvy,
 • Údaje o poistenom vozidle (osvedčenie o evidencii vozidla)
 • Údaje o vodičovi poisteného vozidla,
 • zo Slovenska bezplatne na infolinke 0800 122 222
 • zo zahraničia na pevnej linke +421 2 4961 5677

AXA pojisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu sa spojila s UNIQA poisťovňa, a.s.

 • zo Slovenska bezplatne na infolinke 0850 111 400
 • zo zahraničia na pevnej linke +421 2 4445 6860

 

 • Predošlé číslo zo Slovenska aj zo zahraničia pevná telefonická linka +421 2 4961 567
 • zo Slovenska bezplatne na infolinke 0800 311 312
 • zo zahraničia na pevnej linke +421 2 5966 6997
 • zo Slovenska bezplatne na infolinke 0850 111 117
 • zo zahraničia na pevnej linke +421 2 5857 6666
 • zo Slovenska bezplatne na infolinke 0850 555 555
 • zo zahraničia na pevnej linke +421 2 3278 4201

Groupama poisťovňa, a.s. sa spojila s Union poisťovňa, a.s.

 • zo Slovenska bezplatne na infolinke 0850 111 211
 • zo zahraničia na pevnej linke +421 2 2081 1811

 

 • Predošlé číslo zo Slovenska aj zo zahraničia pevná telefonická linka +421 2 208 54 208
 • zo Slovenska bezplatne na infolinke 0800 112 222
 • zo zahraničia na pevnej linke +421 2 5262 7282
 • zo Slovenska bezplatne na infolinke 0850 111 577
 • zo zahraničia na pevnej linke +421 2 6353 223
 • zo Slovenska bezplatne na infolinke 0850 111 211
 • zo zahraničia na pevnej linke +421 2 2081 1811
 • zo Slovenska bezplatne na infolinke 0850 111 400
 • zo zahraničia na pevnej linke +421 2 4445 6860
 • zo Slovenska aj zo zahraničia pevná telefonická linka +421 2 5788 9902