Čo je poistenie finančnej straty (GAP)

Featured Image

Poistenie GAP je doplnkové poistenie k havarijnému poisteniu, ktoré nie je viazané na konkrétne poistenie či poisťovňu., kde môžete počas doby poistenia ľubovoľne meniť havarijné poistenie tak, ako uznáte za vhodné.

Účelom tohto poistenia je zabezpečiť ochranu Vašej investície do kúpy motorového vozidla.