Od 01.01.2020 zmení 242.214 ľudí zdravotnú poisťovňu

22.11.2019 (Sobota)

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou zverejnil tlačovú správu o stave prepoistenia poistencov k 01. januáru 2020.

Z celkového počtu 5.162.413 poistencov využilo možnosť zmeniť zdravotnú poisťovňu 246.945 poistencov (minulý rok to bolo 139.126 poistencov). Títo poistenci podali prihlášku v termíne od 01. októbra 2018 do 30. septembra 2019 s účinnosťou zmeny od 1. januára 2020.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou akceptoval 242.214 prihlášok na zmenu zdravotnej poisťovne od 1. januára 2020, čo predstavuje 4,69 % z celkového počtu poistencov (minulý rok bolo akceptovaných 132.494 prihlášok, t.j. 2,57 %). 5.968 prihlášok úrad neakceptoval (minulý rok to bolo 6.632 prihlášok).

  • – Union zdravotná poisťovňa – prírastok 76.782 poistencov
  • – Dôvera  zdravotná poisťovňa – prírastok 68.294 poistencov
  • – Všeobecná zdravotná poisťovňa – úbytok 145.076 poistencov

Zdroj:  Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.