AEGON DSS je odteraz NN

01.11.2019 (Piatok)

Skupina NN Group začiatkom roka úspešne ukončila akvizíciu spoločností AEGON na Slovensku. V súvislosti s touto transakciou sa NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., k 01. 11. 2019 (Piatok) zlúčila s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou AEGON, d.s.s., a.s.

NN DSS je súčasťou skupiny s medzinárodnou pôsobnosťou a viac ako 170 ročnou tradíciou v oblasti dôchodkového zabezpečenia a poistenia. Spojenie oboch dôchodkových správcovských spoločností výrazne posilnilo postavenie NN na trhu, stali sa jedným z lídrov v oblasti dôchodkového zabezpečenia.

NN prináša najširšiu ponuku fondov, spolu so zlúčením spoločností optimalizuje NN DSS aj ponuku dôchodkových fondov. Ako jediná dôchodková správcovská spoločnosť na Slovensku ponúka sporiteľom na výber až z piatich dôchodkových fondov. Fondy sa líšia investičnou stratégiou, mierou investičného rizika a výškou potenciálneho výnosu. Ponuka fondov bude zahŕňať dlhopisový garantovaný fond, určený pre konzervatívny typ sporiteľa, rovnako ako i akciové, indexové a zmiešané fondy, ktoré v posledných rokoch priniesli na trh zaujímavejšie zhodnotenie dôchodkových úspor. Sporenie je možné v jednom, alebo v dvoch dôchodkových fondoch súčasne, pričom klienti môžu kombinovať vždy garantovaný dôchodkový fond s ktorýmkoľvek ďalším dôchodkovým negarantovaným fondom.

  • – Solid – Dlhopisový garantovaný d.f. – zlúčenie fondov = Tradícia – Dlhopisový garantovaný d.f. (NN DSS)
  • – Harmónia – Zmiešaný negarantovaný d.f. – bez zmeny 
  • – Dynamika – Akciový negarantovaný d.f. – zlúčenie fondov = VITAL – akciový negarantovaný d.f. (AEGON DSS)
  • – Index Euro – Indexový negarantovaný d.f. – premenovaný fond = Index – Indexový negarantovaný  d.f. (NN DSS)
  • – Index Global – Indexový negarantovaný d.f. – premenovaný fond = INDEX – Indexový negarantovaný  d.f. (AEGON DSS)