Spolupráca s Dôchodkovou správcovskou spoločnosťou Poštovej banky, d.s.s., a.s.

26.09.2018 (Streda)

Dňa 26.09.2018 sme posilnili svoju ponuku v rámci starobného dôchodkového sporenia a preto naša, spoločnosť KFS, spol. s r.o. uzavrela spoluprácu s Dôchodkovou správcovskou spoločnosťou Poštovej banky, d.s.s., a.s.

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky je slovenská správcovská spoločnosť s dlhodobou tradíciou,  ktorej predmetom činnosti je starobné dôchodkové sporenie. Vďaka nemu majú klienti DSS možnosť sporiť si sami pre seba, na svoj dôchodok, a tak si zabezpečiť dôstojnú starobu.

Spoločnosť ma ako jediná množstvo pobočiek, prostredníctvom Slovenskej pošty. (v rámci vybraných pracovísk Slovenskej pošty)