QBE poisťovňa je Colonnade Insurance S.A.

01.05.2016 (Nedeľa)

Colonnade Insurance S.A. – s účinnosťou od 01.05.2016 QBE Insurance (Europe) Limited v súvislosti s predajom svojich podnikateľských aktivít poverila poisťovňu Colonnade Insurance S.A. správou všetkých poistných zmlúv a likvidáciou všetkých poistných udalostí.

Z rovnakého dôvodu a s platnosťou od rovnakého dátumu QBE v Slovenskej republike už neuzatvára nové poistné zmluvy. Od 1.5.2016 prešli všetci zamestnanci slovenskej pobočky QBE do slovenskej pobočky Colonnade. Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu je členom silnej medzinárodnej poisťovacej skupiny Fairfax so sídlom v Toronte (Kanada), pôsobiacej vo viac ako 32 krajinách sveta.