Pokuty a ohlasovanie incidentov

Featured Image

Aká Vám hrozí pokuta?

GDPR stanovuje pokutu za každé porušenie povinnosti pri ochrane osobných údajov do výšky 20 000 000 EUR, alebo 4% z obratu. Ak by sa porušenie zistilo aj viackrát ročne, môže úrad udeliť pokutu aj viackrát, a to aj počas jedného roka.

 

Povinnosť ohlasovania incidentov

GDPR stanovuje povinnosť ohlasovania incidentov pri ktorých došlo k porušeniu práva na ochranu osobných údajov do 72 hodín.