Formulár k výpočtu na poistenie GDPR

Featured Image

Tento formulár slúži na výpočet poistného, ktorý je bezplatný a nezaväzuje Vás k následnému uzatvoreniu poistnej zmluvy. Vyplňte dotazník pravdivo a úplne, pre výpočet presnej ceny poistenia GDPR.

Vyplnením tohto dotazníku prehlasujete, že ste sa oboznámil s informáciami v dokumente Informácie pre klienta a potencionálneho klienta.

Adresa sídla spoločnosti

Položky označené * sú povinné.
Po odoslaní dotazníku Vás budeme kontaktovať.

.

Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu