Načo nezabudnúť a čo je treba vedieť

Featured Image
  • dodržujte všetky pokyny lekára ako aj poisťovne,
  • nevynechajte ani jednu procedúru, či rehabilitáciu,
  • odkladajte si všetky lekárske správy, ako aj všetky účtenky spojené s nákladmi autonehody (aj cestovné náklady spojené s rehabilitáciou)
  • v prípade úmrtia, ktoré bolo spôsobené s autonehodou, je potrebné odložiť si účty spojené s pohrebom.