Nový dizajn s novými kalkulačkami

23.11.2023 – 18:00

Dnes bola o 18:00 spustená web stránka s novým dizajnom a bolo sprístupnených množstvo kalkulačiek, v ktorých si klienti a klientky vedia  nie len vypočítať cenu poistenia, ale aj uzatvoriť on-line zmluvu.

Kalkulačky a formuláre sú rozdelené do sekcií

 

Kalkulačka umožní klientom a klientkam uzatvoriť poistenie priamo online, pri formulároch je potrebné vyplniť formulár a po jeho odoslaní ja klient/ka kontaktovaný/á naším špecialistom, ktorý pripraví cenovú ponuku na mieru (väčšinou sa jedná o komplikovanejšie poistenia), alebo je ponuka s poistením odoslaná na e-mail klienta/ky.

Na stránku boli pridané aj generátory na vytvorenie výpovede poistnej zmluvy, alebo dohlásenie evidenčného čísla a technického preukazu