Pokuty za vedenie motorového vozidla

Featured Image

Výšky pokút za prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti ustanovenej pravidlami cestnej. premávky, alebo prekročenie rýchlosti obmedzenej dopravnou značkou, alebo dopravným zariadením je:

v obci mimo obce výška pokuty
najviac o 6 km/h najviac o 6 km/h napomenutím
o 7 až 10 km/h o 7 až 15 km/h 10 – 30 €
o 11 až 15 km/h o 16 až 25 km/h 35 – 40 €
o 16 až 20 km/h o 26 až 30 km/h 45 – 50 €
o 21 až 25 km/h o 31 až 35 km/h 100 – 150 €
o 26 až 30 km/h o 36 až 40 km/h 180 – 220 €
o 31 až 35 km/h o 41 až 45 km/h 250 – 280 €
o 36 až 40 km/h o 46 až 50 km/h 300 – 330 €
o 41 až 45 km/h o 51 až 55 km/h 350 – 370 €
o 46 až 50 km/h o 56 až 60 km/h 380 – 400 €
o 51 až 55 km/h o 61 až 65 km/h 500 – 600 €
o 56 až 60 km/h o 66 až 70 km/h 650 – 750 €
o viac ako 60 km/h o viac ako 70 km/h 800 €

Kompletný sadzobník pokút si môžete stiahnuť TU.