Formulár k výpočtu poistenia bytového domu

Tento dotazník Vás nezaväzuje k následnému uzatvoreniu poistnej zmluvy a výpočet poistného je bezplatný. Vyplňte dotazník pravdivo a úplne, pre výpočet presnej ceny bytového domu.

Osobné údaje
Platiteľ poistenia
Bytový dom
Zastavaná plocha bytového domu
Konštrukčné parametre bytového domu
Uveďte typ strechy, alebo strešnej krytiny
Adresa trvalého pobytu
Korešpondenčná adresa
Zhoduje sa s adresou
Nezhoduje sa s adresou
Technický stav bytového domu
Poistné udalosti
Poistné sumy
Akciový kód
Položky označené * sú povinné.
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. ČSOB Poisťovňa a.s. Generali Poisťovňa, a.s. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Union poisťovňa, a.s. UNIQA poisťovňa, a.s. Wüstenrot poisťovňa, a.s.