Formulár k výpočtu poistenia bytového domu

Tento dotazník Vás nezaväzuje k následnému uzatvoreniu poistnej zmluvy a výpočet poistného je bezplatný. Vyplňte dotazník pravdivo a úplne, pre výpočet presnej ceny bytového domu.

Pokračovaním na porovnanie cien prehlasujete, že ste sa oboznámil s informáciami v dokumente Informácie pre klienta a potencionálneho klienta.

Osobné údaje
Platiteľ poistenia
Bytový dom
Zastavaná plocha bytového domu
Konštrukčné parametre bytového domu
Uveďte typ strechy, alebo strešnej krytiny
Adresa trvalého pobytu
Korešpondenčná adresa
Zhoduje sa s adresou
Nezhoduje sa s adresou
Technický stav bytového domu
Poistné udalosti
Poistné sumy
Akciový kód
Položky označené * sú povinné.
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu ČSOB Poisťovňa a.s. Generali Poisťovňa, a.s. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Union poisťovňa, a.s. UNIQA poisťovňa, a.s. Wüstenrot poisťovňa, a.s.