Územná platnosť

Územná platnosť malých plavidiel je jeden s parametrov, ktoré je potrebné si zvoliť v kalkulačke pri výpočte poistenia.

 

Územie I.

  • všetky vnútrozemské vody Európy (s výnimkou teritoriálnych vôd Albánska a bývalého Sovietskeho zväzu, okrem pobaltských štátov, Ukrajiny a Moldavska) počas celého poistného roka;

 

Územie II.

  • všetky vnútrozemské vody Európy (s výnimkou teritoriálnych vôd Albánska a bývalého Sovietskeho zväzu, okrem pobaltských štátov, Ukrajiny a Moldavska) počas celého poistného roka a v období od 01.04. - do 30.09. Stredozemné more od Gibraltárskej úžiny po vstup cez Dardanely, Jadranské more (s výnimkou Albánska) a pobrežie štátov Stredozemného mora (s výnimkou Alžírska, Líbye, Egypta, Libanonu, Izraela, vrátane Palestíny a Sýrie) na dobu maximálne 4 týždňov v priebehu jedného poistného roka;

 

Územie III.

  • všetky vnútrozemské vody Európy (s výnimkou teritoriálnych vôd Albánska a bývalého Sovietskeho zväzu, okrem pobaltských štátov, Ukrajiny a Moldavska) počas celého poistného roka a v období od 01.04. - do 30.09. Severné a Baltické more vymedzené líniami Bergen-Wick a Lands End - Ushant / Quessant na dobu maximálne 4 týždňov v priebehu jedného poistného roka;

 

Územie IV.

  • európsku pevninu a všetky vnútrozemské vody Európy (s výnimkou teritoriálnych vôd Albánska a bývalého Sovietskeho zväzu, okrem pobaltských štátov, Ukrajiny a Moldavska), Stredozemné more od Gibraltárskej úžiny po vstup cez Dardanely, Jadranské more (s výnimkou Albánska) a pobrežie štátov Stredozemného mora (s výnimkou Alžírska, Líbye, Egypta, Libanonu, Izraela, vrátane Palestíny a Sýrie), Severné a Baltické more vymedzené líniami Bergen-Wick a Lands End - Ushant/Quessant počas celého poistného roka;

 

Územie V.

  • vnútrozemské vody Slovenska, Česka, Maďarska, Rakúska a Poľska počas celého poistného roka.