Dôchodkové piliere

1. pilier - Sociálna poisťovňa

Prvý pilier dôchodkového systému je spravovaný Sociálnou poisťovňou – štátom. Je to povinný pilier, do ktorého aj v súčasnosti prispieva každá pracujúca osoba, či už ako zamestnanec, alebo zamestnanec pracujúci na dohodu o vykonaní práce, nevynímajúc matky na materskej dovolenke.

Sociálna poisťovňa neakumuluje finančné prostriedky na jednom mieste, ale používa ich priamo na výplatu súčasných dôchodkov, a preto sa tieto prostriedky ani nezhodnocujú.

Sociálna poisťovňa Vám bude vyplácať starobný, alebo predčasný starobný dôchodok, pri splnení potrebných podmienok...

 

2. pilier - dôchodkové správcovské spoločnosti

Druhý pilier, do ktorého je možné vstúpiť od 1. januára 2005 a kde časť príspevkov, ktoré sa doteraz platili do Sociálnej poisťovne bude možné určiť dôchodkovým správcovským spoločnostiam, ktoré budú môcť v rámci tohto piliera s týmito príspevkami hospodáriť.

Príspevky do druhého piliera sa zmenili od septembra 2012 a to z 9% na 4%, čo bolo najzásadnejšou zmenou. Tieto príspevky sa budú odovzdávať až dokonca roka 2016 a podľa aktuálneho zákona sa bude od roku 2017 až do roku 2024 každoročne zvyšovať o 0,25% na konečných 6%.

 • Príspevky do druhého piliera sa každoročne zvyšujú o 0,25 %
  • 2017 - 4,25 %
  • 2018 - 4,50 %
  • 2019 - 4,75 %
  • 2020 - 5,00 %
  • 2021 - 5,25 %
  • 2022 - 5,50 %
  • 2023 - 5,75 %
  • 2024 - 6,00 %

Ďalšie zmeny vznikli od januára 2013, kde sa ruší povinný vstup do druhého piliera s možnosťou výstupu do dvoch rokov a zavádza sa dobrovoľný vstup pre ľudí ktorý ku dňu podpisu prvej zmluvy nedovŕšili vek 35 rokov.  Prvú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení bude môcť uzatvoriť osoba, ktorej vzniklo prvé dôchodkové poistenie až po 31.12.2012.

 

3. pilier - komerčné poisťovne, alebo doplnkové dôchodkové spoločnosti

Tretí pilier, dôchodkového systému je dobrovoľná forma ako doplnok ku prvému a druhému dôchodkovému pilieru, na zlepšenie životnej úrovne počas jesene vášho života. V tomto pilieri je viacero možnosti ako sú:

·         kapitálové životné poistenie - KŽP,

·         investičné životné poistenie - IŽP,

·         doplnkové dôchodkové sporenie - DDS.

Pri tomto sporení si môžete určiť výšku príspevkov, taktiež sa sami rozhodnete, kedy a akým spôsobom budete nasporené prostriedky čerpať.