Benefity pre poistencov Union ZP

Featured Image

PRIPRAVUJEME

Cesta k rodičovstvu nie je vždy priama a jednoduchá. Ak sa vám nedarí počať bábätko prirodzene, Union zdravotná poisťovňa vám prispeje až do 1 200 EUR na vyšetrenia a výkony súvisiace s liečbou neplodnosti metódami asistovanej reprodukcie, ktoré ste si doteraz museli financovať sami.

Union Family – príspevky na umelé oplodnenie

Tu nájdete dôležité informácie o tom, aké môžu byť príčiny problému počatia dieťaťa prirodzenou cestou, o možnostiach diagnostiky a optimálnej liečby.

V prípade, že otehotnieť prirodzenou cestou nie je možné, máme pre vás nový benefit – prispejeme na niektoré výkony a vyšetrenia, súvisiace s liečbou neplodnosti metódami asistovanej reprodukcie (umelého oplodnenia), ktoré si museli doteraz páry financovať z vlastných prostriedkov. Stručný popis nového benefitu nájdete v prehľadnej infografike.

Aj takýmto spôsobom sa Union zdravotná poisťovňa snaží meniť životy k lepšiemu.

Aká je situácia na Slovensku?

Každým rokom stúpa počet párov, ktoré majú problémy s otehotnením. Na Slovensku nemôže počať dieťa bez pomoci medicíny 15 až 20 % párov. Príčiny sú rôznorodé a často sa vzájomne prelínajú. Štatisticky sa udáva, že približne u 30 % je za neplodnosť páru zodpovedná žena, u ďalších 30 % muž, približne u 25 % obaja partneri a u 15 % párov je príčina nejasná.

V procese liečby niekedy pomôže zmierniť životné tempo, eliminovať stres, zaradiť špeciálne cviky, upraviť stravovacie návyky, sledovať kvalitu cervikálneho hlienu, nastaviť cielenú hormonálnu liečbu a pod.

V niektorých prípadoch však musia páry podstúpiť liečbu neplodnosti metódami asistovanej reprodukcie. Tejto musí predchádzať dôkladná diagnostika príčin neplodnosti podľa odporúčaných postupov.

Asistovaná reprodukcia (AR) – umelé oplodnenie

Asistovaná reprodukcia je lekárska pomoc partnerskému páru, ktorý má problém s otehotnením. Zjednodušene povedané, je to akýkoľvek medicínsky zásah, ktorý napomáha rozmnožovaniu ľudí. Medzi metódy asistovanej reprodukcie patria výkony, viazané na mimotelové oplodnenie, napríklad in vitro fertilizáca (IVF) a embryotransfer (ET), intrauterinná inseminácia (IUI), intracytoplazmatická injekcia spermie (ICSI) a iné. Najčastejšie používaná metóda AR je IVF + ET, z mikromanipulačných techník sa používa hlavne ICSI, ktorá je v súčasnosti rutinnou metódou.

Mimotelové oplodnenie (IVF)

IVF je proces, pri ktorom sa vajíčko oplodňuje mimo tela: in vitro. Je to jedna z metód asistovanej reprodukcie, ktorá sa používa pri liečení neplodnosti. Princíp spočíva v tom, že k oplodneniu dochádza mimo ľudského tela, v laboratóriu, kde sa odborníci postarajú o splynutie vajíčka a spermie. Životaschopné embryo vložia naspäť žene do maternice.

Čo je považované za cyklus umelého oplodnenia?
 • cyklus pred odberom oocytov – pacientka bola stimulovaná, ale k odberu vajíčok z rôznych príčin nedošlo,
 • cyklus s odberom oocytov na IVF bez prenosu embryí – pacientka bola stimulovaná, vajíčka sa odobrali, ale ku vkladu embryí z rôznych príčin nedošlo,
 • komplexný cyklus s prenosom embrya.

Predchádzajúci súhlas s úhradou liečby metódami asistovanej reprodukcie Union zdravotná poisťovňa nevyžaduje

Pokiaľ ide o liečbu na Slovensku, poistenka nemusí vopred žiadať o schválenie výkonu asistovanej reprodukcie. Union zdravotná poisťovňa ho uhradí v súlade s platnou legislatívou (t.j. do dovršenia 40. roku života). Avšak v prípade, že má poistenka záujem o umelé oplodnenie v inom členskom štáte EÚ, je predchádzajúci súhlas zdravotnej poisťovne pred začatím IVF potrebný.

Union zdravotná poisťovňa poskytuje príspevok na dôležité výkony a vyšetrenia pri liečbe neplodnosti metódami asistovanej reprodukcie. Príspevok uhrádzame priamo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, takže naši poistenci doplatia len časť ceny. Union zdravotná poisťovňa poskytuje príspevky pri nasledovných výkonoch:

 

Metóda ICSI (intracytoplazmatická injekcia spermie) je laboratórna technika, ktorá je nadstavbou IVF (in vitro fertilizácia) v rámci procesu umelého oplodnenia. Touto technikou sa pomocou injekcie vpraví najkvalitnejšia spermia do cytoplazmy zrelého vajíčka. Má tak uľahčenú cestu, pretože nemusí prekonávať jeho obaly. Čo treba splniť, aby ste od nás dostali príspevok na ICSI?

 

Čo od nás dostanete?

Výhodou metódy ICSI oproti klasickému IVF je, že pri spontánnom oplodnení vajíčka musia spermie postupne aktívne samé vyhľadať vajíčko, preniknúť cez masu buniek okolo vajíčka, prejsť ďalším obalom vajíčka a spojiť sa s tenkou bunkovou membránou vajíčka. Ide o celé množstvo dejov, kde stačí, že zlyhá jediná časť a výsledkom je neoplodnené vajíčko.

Vďaka ICSI sa táto náročná cesta spermie do vajíčka preklenie tým, že spermia je injektovaná priamo na miesto – teda do vnútra vajíčka. Deje, ktoré nastávajú po vstupe spermie do vajíčka, sú už v oboch prípadoch rovnaké a závisia od pripravenosti vajíčka k ďalším procesom, ktorých sa vajíčko aktívne zúčastňuje.

 • Ak ste našou poistenkou a podstupujete výkony asistovanej reprodukcie, prispejeme vám sumou 200 eur na mikromanipulačnú techniku ICSI.
 • Príspevok uhrádzame priamo poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, teda zmluvným centrám asistovanej reprodukcie. Za vyšetrenie tak centru asistovanej reprodukcie zaplatíte sumu zníženú o tento príspevok.

 

Čo treba splniť?

Byť poistencom Union zdravotnej poisťovne a splniť minimálne jednu z týchto podmienok:

 • Partner má diagnostikovanú poruchu spermiogramu – znížený počet spermií, nedostatočný pohyb spermií, vysoká patológia spermií.
 • Nízky počet získaných vajíčok (5 a menej).
 • Spermie sú získané metódou MESA/TESE
 • Je prítomný imunologický faktor – protilátky vajíčka proti spermiám.
 • Diagnostikovali vám idiopatickú sterilitu.
 • V predchádzajúcich IVF cykloch ste mali nedostatočnú, resp. žiadnu fertilizáciu oocytov (oplodnenie odobratých vajíčok).
 • Absolvovali ste opakované neúspešné IVF cykly.
 • Výkon je indikovaný lekárom s odbornosťou v špecializovanom odbore reprodukčná medicína v súvislosti s výkonom asistovanej reprodukcie hradeným zdravotnou poisťovňou.

V rámci procesov asistovanej reprodukcie je v niektorých prípadoch potrebné komplexné vyšetrenie spermiogramu na stanovenie diagnózy páru a správneho výberu metódy umelého oplodnenia. Union ZP vám naň prispeje.

 

Čo dostanete od Union ZP?

Základné vyšetrenie spermiogramu stanovuje objem, vzhľad, dobu skvapalnenia ejakulátu, počet spermií na mililiter, vyšetrenie pohyblivosti a tvaru spermií.

Toto vyšetrenie však nie je schopné odlíšiť, či ide o živé bunky, ktoré len nemajú energiu na pohyb, alebo o odumreté spermie. Preto je v opodstatnených prípadoch nevyhnutné komplexné vyšetrenie spermiogramu.

 • Ak ste naším poistencom, prispejeme vám sumou 100 eur na komplexné vyšetrenie spermiogramu v zmluvnom centre asistovanej reprodukcie.

 

Komplexné vyšetrenie spermiogramu môže zahŕňať vyšetrenie protilátok proti spermiám v ejakuláte, test integrity DNA spermií, diagnostiku oxidačného poškodenia spermií, vital test, trial wash test a pod.

 

Čo treba splniť?

Je potrebné splniť aspoň jednu z týchto podmeinok:

 • Základný spermiogram nespĺňa parametre normy.
 • V osobnej anamnéze sú prítomné zápalové ochorenia, chronické infekcie, varikokéla alebo hormonálne problémy.
 • Vyšetrenie je indikované lekárom s odbornosťou v špecializovanom odbore urológia, andrológia alebo reprodukčná medicína.

 

Príspevok môže byť poskytnutý poistencovi maximálne raz za život

Predimplantačná genetická diagnostika je metóda umožňujúca genetické vyšetrenie vyvíjajúceho sa embrya ešte pred jeho zavedením do maternice. Pre naše poistenky máme príspevok až 900 eur na tento úkon v rámci procesu umelého oplodnenia.

 

Čo od nás dostanete?

Vyšetrenie umožňuje výber embrya, ktoré neponesie genetickú zmenu, ktorá by mohla spôsobiť jednak zastavenie vývoja už počas vnútromaternicového vývoja, alebo genetické poruchy plodu. Tie môžu byť na úrovni chromozomálnych anomálií alebo môže ísť o poruchu jedného génu.

 • Vyšetrenie pozostáva z odberu buniek (blastomér) z embryí, ktoré sa následne podrobia genetickej analýze.
 • Našim poistenkám prispievame na toto vyšetrenie príspevkom v sume 900 eur.
 
Čo treba splniť?

Podmienkou poskytnutia čiastočnej úhrady pri uvedených výkonoch je splnenie indikačných kritérií, ktoré sú súčasťou zmluvných podmienok s centrami AR.

Poistenci Union zdravotnej poisťovne doplatia za uvedené výkony cenu, z ktorej je odpočítaný príspevok. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti (centrá AR) sú povinní v cenníkoch doplatkov, resp. poplatkov hradených poistencami, uviesť zľavy (výšku príspevku), na ktoré majú poistenci Union zdravotnej poisťovne nárok.

 

Kde môžete ušetriť?

Spolupracujeme so zmluvnými centrami asistovanej reprodukcie (AR) v rôznych regiónoch Slovenska. Disponujú vysoko odborne školeným personálom a najnovšími prístrojmi, ktoré patria k špičke medzi technológiami reprodukčnej medicíny.

Všetky naše zmluvné centrá AR sú akreditované a majú dlhoročnú skúsenosť s liečbou neplodnosti. Vďaka vysokej úrovni odbornosti je u nich percento “pregnancy rate” vyššie ako eviduje európsky register.

Pridajte sa k poisťovni, ktorá mení životy svojich poistencov k lepšiemu.

Pôrodná asistentka je nenahraditeľnou oporou pred pôrodom aj počas šestonedelia. Služby licencovanej asistentky u vás doma vám ako jediná zdravotná poisťovňa preplatíme v plnej výške, pretože chceme, aby ste sa mohli sústrediť na príchod bábätka a zotavenie po pôrode.

 

Čo od nás dostanete?
Licencovaná pôrodná asistentka je odborníčka, ktorá vám poskytne špecifickú zdravotnú starostlivosť počas tehotenstva, pred a po pôrode. S nami máte zdravotnú starostlivosť licencovanej pôrodnej asistentky u vás doma formou osobnej návštevy alebo online konzultácie (videorozhovoru) v nasledujúcom rozsahu zadarmo:

 • až 7 osobných návštev alebo online konzultácií pred pôrodom od 20. týždňa tehotenstva;
 • 2 osobné návštevy alebo online konzultácie zamerané na matku počas obdobia šestonedelia;
 • 2 osobné návštevy alebo online konzultácie zamerané na starostlivosť o novorodenca v domácom prostredí;
 • náklady spojené s prepravou pôrodnej asistentky k vám domov a späť spolu do vzdialenosti 50 km.

 

V čom vám vie pôrodná asistentka pomôcť?
Pred pôrodom vám pomôže pripraviť sa na príchod dieťatka, zvládnuť stres v nových situáciách, či vypracovať pôrodný plán a vybrať vhodnú pôrodnicu. Po pôrode vám zas vysvetlí, ako sa čo najlepšie postarať o novorodenca – prebaľovanie, kúpanie, pomoc s dojčením a poradí, ako predchádzať komplikáciám a zápalom prsníkov.

 

Čo treba splniť?

 • Mať zdravotné poistenie v Union zdravotnej poisťovni.
 • Byť minimálne v 20. týždni tehotenstva.

Union ZP v spolupráci so zdravotnými zariadeniami AGEL SK pre svojich poistencov pripravili množstvo výhod.

 

Extra hodina na vyšetrenie

Nedostupné termíny na ošetrenie u lekára? S nami je to jednoduchšie.

Prinášame možnosť objednať sa na Extra hodinu vyhradenú pre našich poistencov vo vybraných zariadeniach spoločnosti AGEL SK.

Stačí zavolať na príslušné telefónne číslo podľa mesta, v ktorom plánujete vyšetrenie
a operátor vám ponúkne dátum a čas, ktorý je rezervovaný pre našich poistencov.

Nemocnica AGEL Bánovce s.r.o.
 

 

Hviezdoslavova 23/3, Bánovce nad Bebravou

Extra hodina na vyšetrenie pre poistencov Union

Ambulancia

Kontakt

  

Tím odborníkov

 

chirurgia

038 / 762 42 46

  

MUDr. Michal Jurák

MUDr. Stanislav Duchoň

 

kardiológia

038 / 762 43 98

  

MUDr. Peter Trnovský

MUDr. Jozef Dlábik

 

ortopédia

038 / 465 42 72

  

MUDr. Marián Nosáľ

 

pneumológia a ftizeológia

(pľúcna ambulancia)

038 / 762 41 33

  

MUDr. Renáta Borská

AGEL Clinic s.r.o.
 
 
Jelačičová 8, 821 02 Bratislava

Extra hodina na vyšetrenie pre poistencov Union

Ambulancia

Deň

Hodina

Tím odborníkov

reumatológia

streda

14.00 – 15-00

MUDr. Katarína Sisol

vnútorné lekárstvo

(interná ambulancia)

streda

11.00 – 12.00

MUDr. Terézia Pázmanová

neurológia

pondelok

9.00 – 10.00

MUDr. Ronnie Šandorová Traubnerová

ortopédia

pondelok

13.00 – 14.00

MUDr. Pavel Tomčík

AGEL Clinic s.r.o.
 
 
Ružinovská 10, 821 02 Bratislava

Extra hodina na vyšetrenie pre poistencov Union a príjem nových pacientov (kapitácia)

Ambulancia

Deň

Hodina

Kontakt

Tím odborníkov

VLD

(obvodný lekár pre dospelých)

streda

14.00 – 15.00

02 / 482 52 322

MUDr. Monika Ivaničová

AGEL Clinic s.r.o.
 
 
Nemocnica AGEL Ďumbierska 3/I, 831 01 Bratislava

Extra hodina na vyšetrenie pre poistencov Union

Ambulancia

Deň

Hodina

Tím odborníkov

FBRL

(rehabilitácie)

štvrtok

13.00 – 14.00

MUDr. Ingrid Štefanková

Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.
 

 

Huncovská 42, 060 01 Kežmarok

Extra hodina na vyšetrenie pre poistencov Union

Ambulancia

Deň

Hodina

Kontakt

Tím odborníkov

pediatrická neurológia

štvrtok

13.00 – 14.00

052 / 451 22 98

MUDr. Darina Jochová

gynekológia

štvrtok

13.00 – 14.00

052 / 451 22 64

MUDr. Daniel Pružinsky

kardiológia

streda

14.30 – 15.30

052 / 451 22 37

052 / 451 22 31

MUDr. Rudolf Potanko

vnútorné lekárstvo

(interná ambulancia)

štvrtok

14.00 – 15.00

052 / 451 22 07

MUDr. Martin Magera

chirurgia

streda

13.00 – 14.00

052 / 451 22 46

MUDr. Slavomír Šlosárik

Nemocnica AGEL Komárno s.r.o.
 

 

Mederčská 39, 945 01 Komárno

Extra hodina na vyšetrenie pre poistencov Union

 

Ambulancia

Kontakt

Tím odborníkov

 

infektológia

(ambulancia infekčných ochorení)

035 / 790 95 79

MUDr. Helena Kuchtová

 

gastroenterológia

035 / 790 92 74

MUDr. Csaba Podlupszki

 

hematológia a transfúziológia

(hematologická ambulancia)

035 / 790 93 23

035 / 790 93 10

MUDr. Enikö Radi

Nemocnica AGEL Košice – Šaca a. s.
Ambulantné centrum Cassovar AGEL ambulancie,
Žriedlová č. 11, 040 01 Košice

Extra hodina na vyšetrenie pre poistencov Union

Ambulancia

Deň

Hodina

Tím odborníkov

neurológia

piatok

13.00 – 14.00

MUDr. Erika Sakmárová

urológia

piatok

13.00 – 14.00

MUDr. Ľuboš Tešľa

VLD

(obvodný lekár pre dospelých)

pondelok

13.00 – 14.00

MUDr. Michal Promský

 

Nemocnica AGEL Košice – Šaca a. s.
Lúčna 57, 040 15 Košice

Extra hodina na vyšetrenie pre poistencov Union

Ambulancia

Deň

Hodina

Tím odborníkov

kardiológia

streda

13.00 – 14.00

MUDr. Peter Kužma

 

Poliklinika, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

Extra hodina na vyšetrenie pre poistencov Union

Ambulancia

Deň

Hodina

Kontakt

Tím odborníkov

ortopédia

štvrtok

13.00 – 14.00

055 / 723 43 33

MUDr. Jakub Buzga

dermatovenerológia

(kožná ambulancia)

pondelok

13.00 – 14.00

055 / 723 43 33

MUDr. Jana Necelová

diabetológia

pondelok

13.00 – 14.00

055 / 723 43 33

MUDr. Monika Rudíková

gynekológia a pôrodníctvo

pondelok

13.00 – 14.00

053 / 723 43 33

MUDr. Daniel Kelij

Nemocnica AGEL Krompachy s.r.o.
 

 

Banícka štvrť 1, 053 42 Krompachy

Extra hodina na vyšetrenie pre poistencov Union

Ambulancia

Kontakt

Tím odborníkov

 

pneumológia a ftizeológia

(pľúcna ambulancia)

053 / 418 62 68

MUDr. Marcela Hritzová

 

gynekológia a pôrodníctvo

053 / 418 62 28

MUDr. Svetlana Lukáčová

 

dermatovenerológia

(kožná ambulancia)

053 / 418 62 49

MUDr. Cecília Kožušková

Nemocnica AGEL Levice s.r.o.
 
 
SNP č. 19, 934 01 Levice

Extra hodina na vyšetrenie pre poistencov Union

 

Ambulancia

Deň

Hodina

Kontakt

Tím odborníkov

ORL

(ušno-nosno-krčná ambulancia)

streda

13.00 – 14.00

036 / 637 93 60

036 / 637 93 62

MUDr. Róbert Hörömpöli

pneumológia a ftizeológia

(pľúcna ambulancia)

štvrtok

11.00 – 12.00

036 / 637 93 60

036 / 637 93 62

MUDr. Anna Forgáčová

FBLR

(rehabilitácie)

utorok

10.00 – 11.00

036 / 637 97 50

MUDr. Drahoslava Rondíková

MUDr. Mária Mozdíková

hematológia a transfuziológia

(hematologická ambulancia)

štvrtok

11.00 – 12.00

036 / 637 94 99

MUDr. Jozef Varga

klinická psychológia

štvrtok

10.00 – 12.00

036 / 637 93 28

Mgr. Slávka Pecárová

klinická psychológia

štvrtok

10.00 – 12.00

036 / 637 95 08

Mgr. Barbora Budinská

Nemocnica AGEL Levoča a. s.
 
 
Probstnerova cesta 2/3082, 054 01 Levoča

Extra hodina na vyšetrenie pre poistencov Union

Ambulancia

Deň

Hodina

Kontakt

Tím odborníkov

VLD

(obvodný lekár pre dospelých)

štvrtok

10.00 – 11.00

053 / 333 25 15

MUDr. Olha Koval

diabetológia

štvrtok

11.00 – 12.00

053 / 333 23 60

MUDr. Eva Mišeková

klinická psychológia

štvrtok

10.00 – 11.00

0904 322 605

Mgr. Zuzana Bizubová

urológia

streda

08.00 – 09.00

053 / 333 24 32

MUDr. Protsovskyy Andriy

gynekológia a pôrodníctvo

utorok

8.00 – 9.00

053 / 333 26 33

MUDr. Jaroslav Pavlačik

oftalmológia

(očná ambulancia)

streda

11.00 – 12.00

053 / 333 23 45

MUDr. Nataša Počubayová

Nemocnica AGEL Zlaté Moravce a. s.
 

 

Ul. Bernoláková 4, 953 01 Zlaté Moravce

Extra hodina na vyšetrenie pre poistencov Union

Ambulancia

 

Kontakt

  

Tím odborníkov

 

ortopédia

 

037 / 690 52 47

  

MUDr. Tomáš Ďurček

 

vnútorné lekárstvo

(interná ambulancia)

 

037 / 690 53 53

  

MUDr. Mária Končálová

 

chirurgia

 

037 / 690 52 43

  

MUDr. Alexander Mayer

 

FBRL

(rehabilitácie)

 

037 / 690 52 64

  

MUDr. Dana Poláková

Nemocnica AGEL Zvolen a. s.
 

 

Kuzmányho nábrežie 28, 960 01 Zvolen

Extra hodina na vyšetrenie pre poistencov Union

 

Ambulancia

Deň

Hodina

Kontakt

Tím odborníkov

algeziológia

(ambulancia chronickej bolesti)

utorok

13.00 – 14-00

045 / 520 11 11

045 / 520 12 45

MUDr. Jana Zdechovanová

infektológia

(ambulancia infekčných ochorení)

štvrtok

10.00 – 11.00

045 / 520 11 11

045 / 520 12 45

 

MUDr. Ladislav Lužinský

vnútorné lekárstvo

(interná ambulancia)

utorok

štvrtok

12.30 – 13.30

045 / 520 12 97

MUDr. Milan Detko

gynekológia a pôrodníctvo

utorok

11.30 – 12.30

045 / 520 11 11

045 / 520 12 45

MUDr. Andrej Jenčo

gynekológia a pôrodníctvo

streda

11.30 – 12.30

045 / 520 11 11

045 / 520 12 45

MUDr. Dana Kobidová

OAIM

(anestéziológia a intenzívna medicína)

pondelok

streda

13.30 – 14.30

045 / 520 14 37

MUDr. Róbert Thonhauser

 

 

Dostupný všeobecný lekár pre dospelých

Hľadáte všeobecného lekára? Vo vybraných zariadeniach AGEL SK našim poistencom
ponúkame možnosť prihlásiť sa ku profesionálnym všeobecným lekárom.
Navyše všetci poistenci majú k dispozícii extra hodinu na vyšetrenie ku všeobecnému lekárovi.

AGEL Clinic s.r.o.

Jelačičová 8, 821 02 Bratislava

MUDr. Monika Ivaničová
02 / 482 52 322

Nemocnica AGEL Košice – Šaca a. s.

Ambulantné centrum Cassovar AGEL ambulancie,

Žriedlová č. 11, 040 01 Košice

Nemocnica AGEL Levoča a. s.

Probstnerova cesta 2/3082, 054 01 Levoča

 

MUDr. Olha Koval 
053 / 333 25 15

 

 

Dostupný všeobecný lekár pre deti a dorast

Hľadáte všeobecného lekára pre deti a dorast? Vo vybraných zariadeniach AGEL SK našim poistencom
ponúkame možnosť prihlásiť sa ku profesionálnym všeobecným lekárom.

Fakultná nemocnica AGEL Skalica a. s.
Koreszkova 7, 909 82 Skalica

 

MUDr. Mgr. Emília Raková,
034 / 696 91 20

 

 

Dostupný gynekológ

Hľadáte gynekológa? Vo vybraných zariadeniach spoločnosti AGEL SK máte možnosť prihlásiť sa ako nová kapitovaná pacientka ku profesionálnym gynekológom. 

Nemocnica AGEL Košice – Šaca a.s.
Poliklinika, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

MUDr. Daniel Kelij
055 / 723 43 33

využiť môžete aj extra hodinu na vyšetrenie.

Nemocnica AGEL Levoča, a. s.
Probstnerova cesta 2/3082, 054 01 Levoča

MUDr. Jaroslav Pavlačik
053 / 333 26 33

využiť môžete aj extra hodinu na vyšetrenie.

Nemocnica AGEL Zvolen a. s.
Kuzmányho nábrežie 28

MUDr. Julius Häring
045 / 520 11 11

045 / 520 12 45

 

 

Výhody počas pôrodu

Hľadáte pôrodnicu s vysokým štandardom starostlivosti? Vo vybraných zariadeniach spoločnosti AGEL SK máme pre vás množstvo zliav na nadštandardné služby počas pôrodu.

Okrem nich má každá rodička v pôrodniciach AGEL nárok na bezplatnú prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri pôrode počas celej doby pôrodu a v prípade fyziologického pôrodu bez komplikácií aj počas doby bondingu (2 hodiny po pôrode).

Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o.

Huncovská 42, 060 01 Kežmarok
Tel.: +421 (0)52 451 21 11

Pôrodnica poskytuje tieto zvýhodnené služby:

 • telefonickú linku pre poistencov Union zdravotnej poisťovne, pred a/alebo po hospitalizácii v nemocnici, v piatok: od 09:00 h do 10:00 h;
 • 50 % zľavu z poplatku za výber pôrodníka alebo pôrodníčky;
 • 50 % zľavu na inhalačnú analgéziu Entomoxom.

Nemocnica AGEL Komárno, s.r.o.

Mederčská 39, 945 05 Komárno
Tel.: +421 (0)35 7909 111

Pôrodnica poskytuje tieto zvýhodnené služby:

 • telefonickú linku pre poistencov Union zdravotnej poisťovne, pred a/alebo po hospitalizácii v nemocnici, v čase: streda od 13:00 h do 14:00 h;
 • 15 % zľavu z poplatku pri výbere pôrodníka alebo pôrodníčky;
 • bezplatné laktačné poradenstvo v šestonedelí s laktačnou poradkyňou:
  Elvíra Baková – dostupná v čase: Utorok 13:30 – 14:30 na tel. č.: +421 905 873 146.

Nemocnica AGEL Košice – Šaca a.s.

Lúčna 57, 040 15 Košice-Šaca
Tel.: +421 (0)55 723 41 11

Pôrodnica poskytuje tieto zvýhodnené služby:

 • telefonickú linku pre poistencov Union zdravotnej poisťovne, pred a/alebo po hospitalizácii v nemocnici, v čase: od 13:30 h do 14:30 h;
 • 15 % zľavu z poplatku za výber pôrodníka alebo pôrodníčky;
 • 15 % zľavu na služby pôrodnej asistentky;
 • bezplatnú tehotenskú poradňu od 36. týždňa gravidity s možnosťou individuálnej konzultácie pôrodného plánu s lekárom.

Nemocnica AGEL Krompachy s.r.o.

Banícka štvrť 1, 053 42 Krompachy
Tel.: +421 (0)53 418 62 11

Pôrodnica poskytuje tieto zvýhodnené služby:

 • telefonickú linku pre poistencov Union zdravotnej poisťovne, pred a/alebo po hospitalizácii v nemocnici, v čase: od 07:00 h do 08:00 h;
 • bezplatné laktačné poradenstvo v šestonedelí (kontakt: +421 53 418 62 33).

Nemocnica AGEL Levice, s.r.o.

SNP 19, 934 01 Levice
Tel.: +421 36 6379 360

Pôrodnica poskytuje tieto zvýhodnené služby:

 • telefonickú linku pre poistencov Union zdravotnej poisťovne, pred a/alebo po hospitalizácii v nemocnici, v čase: od 13:00 h do 14:00 h;
 • 50 % zľavu na nadštandardné samostatné pôrodné boxy;
 • 50 % zľavu na inhalačnú analgéziu Entomoxom.

Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s.

Koreszkova 7, 909 82 Skalica
Tel.: 034 69 69 206

Pôrodnica poskytuje tieto zvýhodnené služby:

 • telefonickú linku pre poistencov Union zdravotnej poisťovne, pred a/alebo po hospitalizácii v nemocnici, v čase: od 13:30 h do 14:30 h;
 • 15 % zľavu z poplatku pri výbere pôrodníka alebo pôrodníčky;
 • 15 % zľavu na služby pôrodnej asistentky;
 • 30 % zľavu na nadštandardné samostatné pôrodné box

Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

Kuzmányho nábrežie 28, 960 01 Zvolen
Tel.: +421 (0)45 52 01 111

Pôrodnica poskytuje tieto zvýhodnené služby:

 • telefonickú linku pre poistencov Union zdravotnej poisťovne, pred a/alebo po hospitalizácii v nemocnici, v čase: od 14:00 h do 15:00 h;
 • 15 % zľavu z poplatku za výber pôrodníka alebo pôrodníčky;
 • 15 % zľavu na služby pôrodnej asistentky;
 • 50 % zľavu na inhalačnú analgéziu Entomoxom.

 

 

MR a CT do 2 – 3 týždňov

Našim poistencom zabezpečujeme termín spravidla do 2 – 3  týždňov (s ohľadom na kapacitné možnosti pracoviska) na Magnetickú rezonanciu
a Počítačovú tomografiu vo vybraných zariadeniach spoločnosti AGEL SK.
Snažíme sa tak zabezpečiť najdostupnejšiu zdravotnú starostlivosť pre čo najviac poistencov.

Termín na CT spravidla do 2 týždňov (štvrtok 10.00 – 11.00) v zariadení Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.

Stačí zavolať na telefónne číslo 052 / 451 22 42. 

Termín na CT do 2 týždňov v zariadení Nemocnica AGEL Komárno s.r.o. 

Stačí zavolať na telefónne číslo CT pracovisko 035 / 790 94 47

Termín na CT a MR do 3 týždňov v zariadení Nemocnica AGEL Košice – Šaca a.s.

Stačí zavolať na telefónne číslo 055 / 723 43 33 alebo objednať sa prostredníctvom e-mailu objednavanie@nke.agel.sk

MR zariadenie v Košiciach je navyše prispôsobené a vhodné pre deti vrátane novorodencov, ľudí trpiacich klaustrofóbiou, alebo nadváhou (nad 135 Kg).

Termín na CT do 2 týždňov v zariadení Nemocnica AGEL Krompachy s.r.o. 

Stačí zavolať na telefónne číslo 053 / 418 62 52053 / 418 62 50053 / 418 62 53.

Termín na CT spravidla do 2 týždňov v zariadení Nemocnica AGEL Levice s.r.o.

Stačí objednať sa medzi 7.30 – 14.45 prostredníctvom Call centra 036 / 637 96 63036 / 637 93 60 alebo 036 / 637 93 62

Termín na CT do 14 – 16 dní a termín na MR do 3 týždňov v zariadení Nemocnica AGEL Levoča a.s.

Stačí zavolať na telefónne číslo 053/ 333 22 11.

Na dané vyšetrenia je dôležitá podrobne vypísaná žiadanka, s jednoznačnou indikáciou a správnym kódom daného vyšetrenia. S nutným priložením všetkých predchádzajúcich vyšetrení realizovaných na iných pracoviskách .

Termín na MR do 2 týždňov (Pondelok 7.00-7.30 Štvrtok 14.00-15.00) v zariadení Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s.

Stačí zavolať na telefónne číslo MR pracovisko 034 / 696 93 88

Termín na CT do 2 týždňov v zariadení Nemocnica AGEL Zvolen a.s. 

Stačí zavolať na telefónne číslo CT pracovisko 045 / 520 17 38

 

 

Mamografia do 2 – 3  týždňov

Našim poistencom zabezpečujeme aj čo najskorší termín na mamografiu.
Stačí zavolať na príslušné telefónne číslo a operátor vám ponúkne termín   spravidla do 2 – 3 týždňov (s ohľadom na kapacitné možnosti pracoviska).
Vyberte si z dostupných zariadení spoločnosti AGEL SK, v ktorých dostanete
termín na mamografiu tak skoro, ako sa len dá.

Termín na mamografiu do 2 týždňov v zariadení Nemocnica AGEL Levice s.r.o. 

Stačí objednať sa prostredníctvom Call centra 036 / 637 96 63036 / 637 93 60 alebo 036 / 637 93 62 (Call centrum je dostupné medzi 7.30 – 14.45)

Termín na mamografiu spravidla do 3 týždňov v zariadení Nemocnica AGEL Košice – Šaca a.s.

Pre rezerváciu termínu stačí zavolať na telefónne číslo 055 / 723 43 33 alebo sa objednať prostredníctvom e-mailu objednavanie@nke.agel.sk.

Termín na Mamografiu do 2 týždňov v zariadení Nemocnica AGEL Levoča a.s. 

Pre rezerváciu termínu stačí zavolať na telefónne číslo 053 / 333 22 11.

Na dané vyšetrenia je dôležitá podrobne vypísaná žiadanka, s jednoznačnou indikáciou a správnym kódom daného vyšetrenia. S nutným priložením všetkých predchádzajúcich vyšetrení realizovaných na iných pracoviskách.

 

 

Ultrasonografia do 2 týždňov

Našim poistencom zabezpečujeme aj čo najskorší termín na sono.
Stačí zavolať na príslušné telefónne číslo a operátor vám ponúkne termín spravidla do 2 týždňov (s ohľadom na kapacitné možnosti pracoviska).
Vyberte si z dostupných zariadení spoločnosti AGEL SK, v ktorých dostanete
termín na ultrasonografiu tak skoro, ako sa len dá.

Termín na ultrasonografiu do 2 týždňov v zariadení Nemocnica AGEL Bánovce s.r.o.

Pre rezerváciu termínu stačí zavolať na číslo 038/76 24 264.

Termín na ultrasonografiu spravidla do 2 týždňov (s ohľadom na kapacitné možnosti pracoviska) v zariadení Nemocnica AGEL Komárno s.r.o. 

Pre rezerváciu termínu stačí zavolať na číslo 035 / 790 91 28.

Termín na ultrasonografiu spravidla do 2 týždňov v zariadení Nemocnica AGEL Krompachy s.r.o.*

Pre rezerváciu termínu stačí zavolať na číslo 053 / 418 62 52 .

* sono vyšetrenia brušných orgánov, obličiek, vyšetrenia krku, lymfatických uzlín, vyšetrenia ciev

Termín na ultrasonografiu do 2 týždňov v zariadení Nemocnica AGEL Levice s.r.o.*

Pre rezerváciu termínu stačí zavolať medzi 7:30 – 14:45 na telefónne číslo 036 / 637 96 63, 036 637 93 60 alebo 036 / 637 93 62.

* sono vyšetrenia brušných orgánov, obličiek, vyšetrenia krku, lymfatických uzlín.