Tlačivá Union ZP na stiahnutie

Featured Image

– Ošetrovateľská starostlivosť – vzor oznámenia (RTF)

– Technické požiadavky na prevádzku PACS (RTFPDF)

– Žiadosť na prenájom DUPV (PDF)

– Žiadosť o potvrdenie skutočnosti, či ide o neodkladnú starostlivosť pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti (PDF)

– Žiadosť o predĺženie doby poskytovania zdravotnej starostlivosti v denných stacionároch (PDF)

– Žiadosť o schválenie dietetickej potraviny, ktorej predpísanie schvaľuje zdravotná poisťovňa (PDF)

– Žiadosť o schválenie kategorizovaného špeciálneho zdravotníckeho materiálu (ŠZM) (DOC)

– Žiadosť o schválenie liečby syndrómu spánkového apnoe pomocou ventilačného prístroja Respironics(PDF)

– Žiadosť o schválenie lieku, ktorého predpísanie schvaľuje zdravotná poisťovňa (PDF)

– Žiadosť o schválenie poskytnutia elektrického, invalidného vozíka (PDF)

– Žiadosť o schválenie profylaktickej liečby SIDS (PDF)

– Žiadosť o schválenie úhrady zdravotného výkonu, ktorý nie je uvedený v Zozname zdravotných výkonov indikovaných pri jednotlivých chorobách (PDF)

– Žiadosť o schválenie zdravotníckych pomôcok pri finančne náročných výkonoch (PDF)

– Žiadosť o splátkový kalendár (Online verzia | PDF)

– Žiadosť o úhradu mimoriadne finančne náročnej zdravotnej starostlivosti (PDF)

– Žiadosť o úhradu neregistrovaného lieku povoleného MZ SR (PDF)

– Žiadosť o úhradu výkonu jednodňovej zdravotnej starostlivosti a osobitne hradeného výkonu (PDF)

– Žiadosť o uzatvorenie / rozšírenie zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (RTF)

– Žiadosť o uzatvorenie dohody na predpisovanie liekov pre seba a blízke osoby (PDF)

– Žiadosť o vzájomný zápočet pohľadávok (PDF)

– Žiadosť poskytovateľ zdravotnej starostlivosti k zaradeniu jednorázovej zdravotníckej pomôcky do systému osobitných úhrad z verejného zdravotného poistenia (PDF)