Základné informácie o verejnom zdravotnom poistení

Featured Image

Na Slovensku je zdravotné poistenie povinné pre všetkých občanov Slovenskej republiky, ako aj pre cudzincov, ktorí tu pracujú, podnikajú, prípadne tu požiadali o azyl

Verejné zdravotné poistenie je ukotvené v Ústave Slovenskej republiky a je dostupné pre všetkých rovnako, bez ohľadu na zdravotnú poisťovňu.

Rozdiel medzi jednotlivými zdravotnými poisťovňami spočíva predovšetkým v zazmluvnení partnerských lekárov či nemocníc, prístupe ku klientom a samozrejme v nadštandardných výhodách, ktoré ponúkajú svojim poistencom nad rámec povinných poskytovaných služieb.