Prihlásenie novorodenca do zdravotnej poisťovne

Featured Image

Pri takej šťastnej životnej udalosti akou je narodenie dieťatka musia rodičia myslieť na mnoho vecí, kde jednou z nich je aj rozhodovanie, do ktorej zdravotnej poisťovne svojho malého anjelika poistia.

Po narodení je dieťatko poistené v zdravotnej poisťovni mamičky. V prípade ak mamička, alebo otecko nechce, aby dieťa bolo poistené v zdravotnej poisťovne matky, môže kedykoľvek podať prihlášku na zmenu zdravotného poistenia do ľubovoľnej zdravotnej poisťovne, ktorého začiatok poistenia bude od 01. januára nasledujúceho roka, ak túto prihlášku podá do 30. septembra aktuálneho roka.

Pre podanie prihlášky do zdravotnej poisťovne postačia základné osobné údaje:

  • občiansky preukaz zákonného zástupcu,
  • kópia rodného listu dieťatka.