Preukaz poistenca

Featured Image

Preukaz poistenca vystavuje príslušná zdravotná poisťovňa a slúži poistencovi na to, aby u lekára, alebo v lekárni preukázal, ktorá zdravotná poisťovňa za neho platí verejné zdravotné poistenie.

Je možné, že niektorí poistenci už nemajú vydaný bežný preukaz poistenca,

bežný preukaz poistenca Dôvera

 

bežný preukaz poistenca Union ZP

 

bežný preukaz poistenca VšZP

 

ale majú Európsky preukaz poistenca („modrá kartička“).

Preukaz poistenca vám vystaví poisťovňa vždy, keď sa stanete jej poistencom.

Klasický preukaz poistenca postupne nahrádza elektronický občiansky preukaz. V prípade, ak ste držiteľom elektronického občianskeho preukazu s čipom, bude vám vystavený len európsky preukaz zdravotného poistenia.

Poistenci vlastniaci elektronický občiansky preukaz sa po novom budú u lekára a v lekárni preukazovať už týmto preukazom. Občiansky preukaz s elektronickým čipom tak nahradí klasický preukaz poistenca. 

Zmena sa dotkne aj tých poistencov s elektronickým občianskym preukazom, ktorí:

  • sa po návrate zo zahraničia opätovne prihlasujú do zdravotnej poisťovne,
  • stratili svoj preukaz poistenca,
  • majú poškodený alebo odcudzený preukaz poistenca,
  • menili identifikačné údaje,
  • menili zdravotnú poisťovňu k 01.01.2019.

 

V prípade zmeny zdravotnej poisťovne posiela zdravotná poisťovňa poistencom preukaz v predstihu, už v priebehu novembra, alebo decembra spolu s prístupmi do Online pobočky.

V online pobočke si poistenci môžu vyhľadať zmluvného lekára, pozrieť si vykázané výkony od lekára, predpísané lieky a zároveň môžu požiadať o rôzne benefity, ktoré zdravotná poisťovňa ponúka.